Satış Performansı Yönetimi ve Oyunlaştırma için 5 Adım

Satış performansı yönetimi; satış ekiplerinin satış becerilerini, satış yöntemlerini ve bu yöntemlerin doğurduğu sonuçları geliştirmek için satış personelinin izlenmesi ve eğitilmesini tanımlayan bir terimdir. Satış performansı yönetimi ile satışları yönlendiren davranış türlerinin en etkili şekilde nasıl teşvik edileceği belirlenebilir.

Oyunlaştırma da tam bu noktada satış performans yönetiminin amacına uygun bir şekilde, satış ekiplerinin satış hedeflerini belirlemeyi ve bu hedefleri ulaşmaları için gerekli motivasyon ortamını yaratmayı sağlayan önemli bir araç olarak devreye girer.  Oyunlaştırma, satış performansı yönetiminden hedefleri ve öngörüleri alabilir ve çalışanların bunlarla keyifli bir ortam içerisinde meşgul olmasını ve motive edilmesini sağlayabilir.

Oyunlaştırma ile Satış Performansı Yönetimi Nasıl Gerçekleşir?

1 . Hedef Belirleme

Hedef belirleme, satış performansı yönetiminin oyunlaştırılması için en gerekli şeylerden biridir. Oyunlaştırma ile ekiplere şirketin genel hedefleri ve vizyonu ile uyumlu, net, anlaşılır satış hedefleri tanımlanır. Yaratılan dinamikler içerisinde ekipler doğru hedeflere ulaşabilir ve kendi performansları ve başkalarının performansları ile ilgili bildirim alabilir. Oyunlaştırma sayesinde verilen kişiselleştirilmiş hedefler, herkesin kazanabileceği bir ortam yarattığı için çok önemlidir. Anlık geri dönüşler ile ekiplerin kendisini geliştirmesi için görevler vermek şirketin çalışanlara değer verdiği hissi yaratırken, bağlılık duygusunu da beraberinde geliştirir.

2 . İçsel Motivasyon

Yarışma kazanma, ödül alma gibi dışsal motivasyonların yanı sıra kısa vadeli performansı etkileyen içsel motivasyon unsurları oyunlaştırmanın göbek taşlarıdır. Oyun mekanikleri ile sağlanan kişiselleştirilmiş hedefler, anında geri bildirim almak gibi unsurlar çalışanların içsel motivasyonunu artırarak onların daha özgür, rahat ve etkili çalışmalarına yardımcı olur.

3 . Anında Geri Bildirim

Oyunlaştırmanın önemli özelliklerinden biri olan anında geri bildirim almak; çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini ve yaptıkları işin görünür olduğunu fark etmelerini sağlar. Adil, şeffaf ve nesnel olan geri bildirimler ve bu geri bildirimlerin herkes tarafından görülebilir olması beraberinde doğal rekabet duygusunu da artırır. 

4 . Öğrenmeye Teşvik

İyi performans kaliteli öğrenmeye bağlıdır. Ekiplerin şirketin ürün ve teknolojilerinde yetkin olması, en iyi uygulamaların neler olduğunu bilmesi, sorunların çözümü gibi konularda bilgi sahibi olması performansları üzerinde de olumlu etki yaratır. Oyunlaştırma şirketlere öğrenmeyi keyifli bir şekilde teşvik edebilecek, etkili bir ortam sunar. Eğitim ve oryantasyonlar oyunlaştırma ile kolayca sağlanabilir, KPI'lar ölçülerek takip edilebilir.

5 . Analiz Etme

Performansı yüksek, verimli bir satış yöneticisi doğru satış analitiği, uygun ve kesin ölçümler kullanmalıdır. Doğru ölçümler ve göstergeler, satış yöneticisinin doğru yargılar oluşturabilmesi ve satış gücü için iyi kararlar verebilmesi için gereklidir. Oyunlaştırmanın sağladığı analiz özellikleri kişiselleştirilmiş hedeflerin nasıl belirleneceği, kimlerin eğitilmesi gerektiği ve KPI'ların ve öğrenme içeriğinin daha da iyi sonuçlar verebilmesi için nasıl optimize edilebileceği üzerine şirketlere önemli veriler sunar.

Paylaşın

Yorumlar