İşyerinde Oyunlaştırmanın Kurumsal Eğitimi Nasıl Yeniden Şekillendirdiği üzerine 5 vurucu Örnek

Çalışanları motive eden en önemli 2 şey tanınma ve ödüllerdir; peki hal böyleyken bunları neden öğrenme stratejilerinin dışında bırakalım? İşte bu noktada gamification kurumsal eğitimdeki yerini alıyor. Bu makalede işyerlerindeki 5 vurucu gamification örneğini sizlerle paylaşacağım. 

İşyerinde Gamification: Kurumsal Eğitimi Nasıl Yeniden Şekillendirdiği üzerine 5 Örnek

Kurumsal dünyada ve çevrimiçi eğitimde gamification’ın yerinden bahsetmeden önce, gelin oyunlaştırılmış e-eğitim deneyimi nedir, onu tanımlayalım.

Oyunlaştırılmış e-Eğitim Deneyimi Nedir?

Gamification, son derece etkili ve merak uyandıran bir öğrenme deneyimi ortaya koymak üzere oyun unsurlarının e-Eğitimle bütünleşmesini ifade eder. Gamification gerektiği gibi kullanıldığında kullanıcıları kontrollü bir ortamda gerçek-hayat durumlarıyla mücadeleye sokarak öğrendiklerini işlerinde uygulamaya teşvik eder.

Oyunlaştırılmış e-Eğitim kurslarının burada gösterildiği gibi genellikle bir hikâyesi olur; yarışmalar, ödüller ve analizler içerir.

Çevrimiçi Kurumsal Eğitimde Tipik Olarak Hangi Gamification Unsurları Kullanılır?

El Design’da bizim gamification uygulamamız, bir gamification stratejisi oluşturmak üzere aşağıdaki ana unsurları kullanmaktadır:

 1. Meydan okumalar (öğrenme hedefleriyle eşleştirme)
 2. Seviyeler (öğrenme rotası)
 3. Anlık geribildirim (gelişime katkı için)
 4. Skorlar ya da Puanlar (başarı ve memnuniyet duygusunu açığa vurmak için)
 5. Rozetler ( önemli başarılar için)
 6. Liderlik Sıralaması (Analiz için)
 7. Yarışma (öğrenen kişinin kendi denkleri karşısında nerede durduğunu değerlendirmek için)
 8. İşbirliği (birçok takım oynadığında)

Gamification işyerinde Öğrenmeyi Arttırmak İçin Nasıl Kullanılabilir?

Gamification öğrenme deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için kullanılabilecek, etkili bir öğrenme stratejisidir. Şöyle ki:

 • Dostça rekabetin tanımını yapar.
 • Öğrenenlerde başarı duygusunu açığa çıkarır.
 • Öğrenenlerin, arzu edilen davranış değişikliklerini başarmak için ilgi ve istek duymalarını sağlar.
 • Öğrenenleri kursta ilerleme ve harekete geçme konularında motive eder, böylece davranışlarını da etkiler.

Diğer bir ifadeyle,

Gamification, fark edilir davranış değişikliklerinin tohumlarını ekmeye yönelik olarak tekrar geri kazanma ve aralıklı tekrarın temel unsurlarını işaret eder ve kullanır.

Öğrenen için oyunlar “eğlenceli” olabilir, hem de öğrenmeyi önemli ölçüde geliştirir. Yani, oyuncular (öğrenenler) oyun süresince aşama kaydederken “eğlenecek” ve hem de oyun oynamaya dalmışken “öğrenme” gerçekleşecektir.
Büyük bir ilgi ve istekle oyun oynamak öğrenilen bilgileri hatırlama düzeyini arttırır. 

Gamification Tabanlı Öğrenme Stratejileri Kullanmanın Üzerimizdeki Etkileri Neler Olabilir?

Beklenen Türlü Etkileri Vardır:

 • Öğrenenler, etkileşime dayalı öğrenme ortamı sayesinde organizasyonun bilgi tabanına katkıda bulunmak için motive olur.
 • Öğrenenlerin tercihlerine yönelik olarak aktif bir biçimde oyunlaştırılmış (gamified) çözümleri tasarlamak, öğrenen katılım düzeyini önemli ölçüde artırır ve bilginin kalıcı olmasını sağlar.
 • Sonuç olarak, çalışanlarının öğrendiklerini daha iyi uygulamayı başarıp beklentileri karşılamaları sonucunda, şirketler çalışan performansının arttığını görür. Bu, şirketin öğrenme amacına başarıyla ulaşıldığının açık bir göstergesidir.

İşyerinde 5 Vurucu Gamification Örneği

Son 4 yılda gamification stratejilerimiz gelişti ve olgunlaştı. Artık yaklaşımlarımız rozet ve liderlik sıralamalarının ötesine geçip kişiselleştirme, mikro-öğrenme, sosyal-öğrenme, mobil apps ve öğrenme portalları gibi diğer yaklaşımlara yükseldi.

Gelin, gamification uygulamamızın önemli noktalarına ve seviyelere ait birkaç örneğe bakalım. Bu örnekler uygulamamızın nasıl olgunlaştığını göstermekle birlikte, şirketlerin, kurumsal eğitimin etkisini ikiye katlamak için Gamification’ı işyerine nasıl entegre edebileceklerini de ortaya koymaları açısından ilgi çekidir.

İşte, size bu çözümleri gösteren ve işyerinde oyunlaştırmanın kurumsal eğitimlerinizi nasıl yeniden şekillendireceğini sergileyen bir video.

Aynı örnekler burada da yansıtılmış.

 • Seviye 1: Kısmi Gamification

  Bu Gamification kullanmanın başlangıç seviyesi olup şöyle uygulanabilir:

  Geleneksel bir e-Eğitim kursunda Oyunlaştırılmış Mini Sınav ya da Değerlendirme.

  Örnek 1: Oyunlaştırılmış Mini Sınav

  İşte size oyunlaştırılmış bir değerlendirme örneği. Bu oyunda öğrenen kişi bir labirentte yön bulmak zorunda; mücadeleyi tamamlamak için soruları cevaplayarak ilerler ve bu süreçte de bonuslar kazanır.  


   
 • Seviye 2: Oyun Tabanlı Öğrenme

  Bu durumda tüm öğrenme yolculuğu bir oyun haline getirilir. Skorlar, rozetler ve liderlik sıralamaları unsurlarını kullanır.

  Örnek 2: Toplum Mühendisliği Üzerine Uyum Eğitiminin Bir Masa Oyununa Dönüştürülmesi

  İşte, bir uyum programının oyun tabanlı bir yaklaşımla ilgi çeken ve istek uyandıran bir hale getirilmesinin örneği. Öncelikle öğrenenin, rolünü canlandıracağı bir karakter seçerek oyun süresince ilerleyip mücadeleyi tamamlaması gerekiyor. Bu mücadelelerin zorluk derecesi bir “zarı at” etkileşimi ile belirleniyor. Öğrenen bu mücadeleleri tamamladıkça puan topluyor ya da durumlarla nasıl baş ettiğine bağlı olarak penaltılarla karşılaşıyor.


   
 • Seviye 3: Oyunlaştırılmış Öğrenme Yolculuğu

  Farklı seviyelerdeki yeterlikleri bir araya toplamaya yönelik mücadeleler içeren bir öğrenme yolculuğunu yansıtır. Bunda da skorlar, rozetler ve liderlik sıralamaları kullanır.

  Örnek 3: Oyunlaştırılmış Ürün Eğitimi

  Bu oyunlaştırılmış e-Öğrenme kursu senaryo tabanlı öğrenmeden oluşuyor. Öğrenenlerin, bir yazılımın özelliklerini ve fonksiyonlarını anlamaları konusunda müşterilerine yardım etmeleri gerekiyor. Kurstaki her konu öğrenenlerin süreç boyunca ilerleme kaydetmeleri, mücadeleleri tamamlamaları ve yol boyunca deneyim puanları, rozetler ve kupalar kazanmaları gereken birer seviyeyi oluşturuyor. Öğrenenlere sosyal tanınma algısını vermek için bu örnek de dashboard ve liderlik sıralamalarını içerir.


   
 • Örnek 4: Oyunlaştırılmış Mini Sınavlarla Öğrenme Portalı

  Bu çözümde, çalışanlara ürün ve servis eğitimi sağlamak için oyunlaştırılmış değerlendirmelerle bir oyun portalı oluşturduk. Burada öğrenen, çeşitli insanlarla buluşmak için sanal ortamda çeşitli lokasyonlara seyahat etmek, yolda karşılaştığı zorlukları aşmak, belli ürünlerle ilgili geribildirim almak, puanlar ve rozetler kazanmak zorundadır. Lider sıralaması içermekle birlikte, öğrenenler performanslarını görüntüleyip çeşitli alanlardaki yeterliklerini de değerlendirebilirler. Aynı zamanda İK’nın öğrenenlerin gelişim ve performanslarını izleyebilmesi için bir yönetim paneli de bulunmaktadır.

  Seviye 4: Oyunlaştırılmış Portallar

  Bu gelecek kuşak oyunlaştırma yaklaşımı, önceki iki yaklaşımın temel unsurlarını da (skorlar, rozetler ve lider sıralamaları) sürdürürken Mikro-Öğrenme ile öğrenme yolculukları, Sosyal Öğrenme ve Kişiselleştirme gibi konseptleri bir araya getirir.


   
 • Örnek 5: Eksiksiz Bir Oyunlaştırılmış Öğrenme Deneyimi

  Bu çözüm 3D sanal ortamlar, Sanal Gerçeklik videoları, oyunlaştırma, sosyal öğrenme unsurları, kişiselleştirme, mikro-öğrenme gibi zengin bir karışım kullanır. Bu oyunda, öğrenenler bir jokey kulübünün sahibi rolünü üstlenir ve amaçları aktiviteleri tamamlayıp, para kazanıp harcayıp, rozetler ve uzmanlık vs. kazanarak jokey kulübünün varlıklarını oluşturmaktır.

Kısaca;

Umarım işyerinde oyunlaştırmanın bu 5 vurucu örneği, oyunlaştırmanın çeşitli seviyelerini kurumsal eğitiminizin etkisini hissedilir şekilde artırmak için nasıl kullanabileceğiniz konusunda size bir öngörü kazandırmıştır.

...

Asha Pandey, 24 Ekim 2017

Kaynak

Paylaşın

Yorumlar