Oyunlaştırma Ne Fayda Sağlar?

Üretkenliği arttırır

Oyunlaştırma mekaniklerini çalışanların yeteneklerini geliştirmek için kullandığınızda, daha rahat ve işbirliğine yatkın bir ortam yaratmış olursunuz. Çalışanlarınızın bağlılığı arttığı gibi, üretkenliğiniz, kar marjlarınız ve toplam karlılığınız da artar.

Motivasyonu arttırır

Oyunlaştırma çalışan motivasyonunu arttıran basamaklı hedefleme, başarıları görünür kılma ve içsel ve dışsal ödüllendirme sistemlerini kullanır. Genel memnuniyetin artması, performans ve bağlılığın da yükselmesini sağlar.

Yaratıcılığı teşvik eder

Oyunlaştırma mekanikleri sayesinde bireyler süreçlere daha fazla katılım gösterirler. Katılımcı olmak adanmışlığı, adanmışlıksa daha yaratıcı olmayı beraberinde getirir.

İletişimi kuvvetlendirir

Departman içi ve departmanlar arası iletişim, oyunlaştırma mekanikleri sayesinde kuvvetlendirir. Çalışanların daha katılımcı olmaları, daha fazla geri bildirim vermelerine, dolayısıyla aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlar.

Katılımcı olmaya teşvik eder

Oyunlaştırma sayesinde çalışanların takıma ait olma duygusu artar. Çalışanların yaptıkları katkıların daha fazla farkında olması ve hedefleri içselleştirmesi sağlanır.

Dijitalleşmeyi sağlar

Performans süreçlerinin ve tüm oyunlaştırılan kilit performans göstergelerinin dijital ortamda izlenmesi, takibi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

Yetkinliklerin gelişmesini sağlar

Oyunlaştırmayla ekibinizdeki bireylerin başarılı olmak için sahip olmaları gereken yetkinlikleri saptayabilir, bunları kazanmaları için onları doğru şekilde davranmaya yönlendirebilirsiniz.

Şirket imajınıza katkıda bulunur

Oyunlaştırma ekibinizdeki bireylerin rollerini güçlendirmek için kullanılabileceği gibi, katkı sağlayacak potansiyel adaylar için bir cazibe merkezi olmanızı da sağlayabilir.

Ölçülebilir Sonuçlar

+%20Üretkenlik

+%10Yeni Müşteri

-%37Devamsızlık

+%12Müşteri Memnuniyeti

-%9İşten Ayrılma

+%18Ciro Artışı

Başarılı Sonuçlara Nasıl Ulaşıyoruz?

Tanışma

Tanışma

Size en uygun çözümü önerebilmek için sizi ve hedeflerinizi daha yakından tanımamız gerekiyor. Başarıyla aranızdaki en büyük engeli bize söylemeniz yeterli

Analiz

Analiz

Design Thinking metodolojisini kullanarak, vermiş olduğunuz bilgiler ışığında, dilerseniz birlikte atölye çalışmaları da düzenleyerek sizin için en uygun çözümleri oluşturuyor ve değerlendirmenize sunuyoruz.

Tasarım

Tasarım

Genel konsept ortaya çıktıktan sonra, isterseniz bulduklarımızı buluttaki hazır çözümlerimizden birine hemen birlikte adapte edebiliriz. Ya da tamamen size özel tema ve kurgulara sahip, özgün bir kurguyu da hayata geçirebiliriz. Tercih tamamen sizin.

Test

Test

Oluşturduğumuz kurguları, tabana yaymadan önce, özel bir grup üzerinde test etmek ve elde edilen sonuçlara göre ince ayarlar yapmak her zaman en başarılı sonuçları almamızı garantiliyor.

Lansman

Lansman

Oyunlar başlasın! derken sizi yanlız bırakmıyoruz. Tüm kuralların ekibinize aktarılması, kullanım eğitimlerinin verilmesi, lansman kampanyasının hazırlanması gibi tüm konularda her zaman yanınızdayız.

Destek

Destek

Sunduğumuz çözümlerin hepsi kalıcı çözümlerdir. O yüzden yol boyunca yardıma her ihtiyaç duyduğunuzda, ya da yeni geliştirmelere ihtiyaç olduğunda, her zaman emrinizdeyiz.

Motivacraft'ı
Güçlü Kılan Özellikler

Şirketlerin hedeflerini eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Biz işletmenizi bir oyun yerine çevirmeyi planlamıyoruz. Çalışanların daha katılımcı ve etkileşim içinde olmaları için temel psikolojiyi kullanıyoruz. Rekabet etme, kendini geliştirme ve kendini aşma arzularını tetikliyoruz, gösterdikleri çaba ve başarıları ödüllendiriyoruz. Büyük tek bir hedef vermek yerine, hedefe giden süreci kendilerini sürekli başarılı hissedecekleri şekilde adımlara bölüyoruz. Her adımı, her çabayı değerli kılıyoruz.

Özelleştirilebilir Tema ve Kurgu

Bulut veya On-Premise Kurulum

Detaylı Raporlama

Güçlü ve Esnek Entegrasyon

Performans Görselleştirme

Gerçek Zamanlı Geri Bildirim

Çoklu Dil Desteği

Akademik Destek

Kullanıcı Yorumları

"Salesmot'un oyunlaştırma çözümleri ile birbirinden heyecanlı ve eğlenceli yarışmalarla çalışanlarını daha fazla motive etmeyi amaçlıyor. Yarışmalarda kazanılan başarıların çalışanlara puan veya hediye olarak dönüyor olması rekabeti ve çalışma isteğini artırıyor."

Berna Tokay / GMY Mali ve İdari İşler @ Vektör A.Ş.
Berna Tokay / GMY Mali ve İdari İşler @ Vektör A.Ş.

"Satış personellerimizin hareketlenmesini ve daha fazla yarışın başlamasında baş rol oynadı. Personeller arası ve mağazalar arası düellolar mağaza cirolarını %20 geliştirdi."

Ali Büyükkanlı / Genel Koordinatör @ Portakal A.Ş.
Ali Büyükkanlı / Genel Koordinatör @ Portakal A.Ş.

"Anlık güncellenen yarışma ekranları tüm ofise yeni bir ruh getirdi. Anında ve yerinde geri bildirim verebilmemiz sayesinde satış süreçleri artık daha etkin çalışıyor, sorunlar ortaya çıkmadan çözümlenebiliyor. Satış elemanlarımız gösterdikleri tüm çabanın herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor olmanın getirdiği motivasyonla işlerine dört elle sarılıyorlar."

Numan Etgür / Kurucu @ TVPlan
Numan Etgür / Kurucu @ TVPlan

"MotivaCraft ile genel olarak hedeflerimizi hangi oranda gerçekleştirdiğimizi görmek çok kolay. Geçmişe oranlara çalışanlarımız hedeflerini gerçekleştirmek ve daha ileriye gitmek için çok daha fazla istekliler."

Tankut Masareci / Kurucu @ Primestore
Tankut Masareci / Kurucu @ Primestore