Oyunlaştırma hangi bileşenlerden oluşur?

Oyunlaştırma: Kullanıcı aktivitesini sosyal etkileşimi ya da davranışların kalite ve üretkenliğini arttırma gibi ‘iş hedefine yönelik’olarak, bu sistemdeki davranışların; ödül, liderlik tablosu, geri bildirimler, hikayeleştirme vb. ‘oyun elementleri’ aracılığıyla ‘içsel motive edicileri’ tetikleme özelliği olan oyunlara benzer bir çerçeveye sokulmasıdır. Oyunlaştırma, oyun harici alanlarda, insan odaklı bir tasarım yaklaşımı ile uygulanır.

Tanımdaki ögelere göre;

İş hedefine yönelik;

Oyunlaştırma için en temel ayırt edicinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bir sistemdeki davranışları pekiştirmenin asli amacı iş hedeflerini gerçekleştirmek olmalıdır. Sistemde bu iş hedeflerine direkt yönelik olmayan davranışlar elbette bulunabilir. Bu tür davranışlar en azından dolaylı olarak iş hedeflerine hizmet eder ya da en azından uygulamanın ‘eğlence’ gereksinimlerini karşılar. Fakat pekiştirilecek davranışların iş hedeflerine yönelik olması başarılı bir uygulama için oldukça önemlidir.

İçsel motive ediciler;

Psikolojik olarak bakıldığında motivasyonun kaynağı ikiye ayrılabilir. İçsel ve dışsal. Dışsal motive ediciler, ceza ya da ödül gibi kişinin kendisi dışındaki kaynaklardan elde ettiği ya da maruz kaldığı şeylerdir. Bu tür bir motivasyon sürekli ve artan şekilde bir gözetim ve üretim gerektirirdiğinden, sürdürülebilirliği çok maliyetli olacaktır.

Söz konusu oyunlaştırma olunca uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak konumlandırmaları gerekir. Buna karşın içsel motive edicileri kişileri herhangi bir ‘direkt’ dış etken olmaksızın harekete geçirirler.

Temel olarak; keşfetme, öğrenme ve eğlenme gibi isteklerimizin karşılanması söz konusu ise bir davranışa karşı içsel motivasyon geliştiririz.

İnsan odaklı tasarım;

Kullanıcısı insan olan herhangi bir sistemin tasarım yaklaşımını kabaca ‘fonksiyonel’ ve ‘insan odaklı’ olarak ikiye ayırabiliriz. İnsan odaklı tasarımda verilen kararlar, kullanıcısının ‘rahatını’ ve ‘faydasını’ ön planda tutar. Örneğin bir haber ile ilgili arama yaptıysanız haberler seçeneği açık olarak gelirken bir yazar ile ilgili arama yaptıysanız kitaplar seçeneği açık gelir.

İyi bir kurgu mutlaka iç ve dış motivasyonları beraber içermeli. Tüm elementleri dengeli bir şekilde kullaanmalıdır. Yani tek başına ‘ödül’ asla yeterli değildir. Dolayısıyla günümüz koşullarında geleneksel hedef tuttur, bonus kazan performans yönetimi maalesef başarısız olmaktadır.

Oyunlaştırma bileşenleri kavramsal olarak incelendiğinde ise, oyunlaştırmanın oyunsal düşünce, oyunu etkileşim ve oyunsal tasarım kavramlarının birleşiminden olduğu görülür.

Oyun bileşenleri,

Oyun mekanikleri;

Oyunların, oyunsal süreç için çeşitli fonksiyonları olan bileşenlerdir. Oyunlaştırmanın veya oyun tasarımının alet kutusu olarak da nitelendirir. Puanlar, ödüller, sosyal alanlar, sanal eşyalar, takımlar, avatarlar, seviyeler, liderlik, rozetler, meydan okumalar gibi öğelerden bilinen oyun mekanikleri olarak görülse de bir oyun meydana getirebiilecek tüm yapısal bileşenleri oyun mekanikleri olarak ifade edilebilir.

Oyun dinamikleri;

Oyuncuların oyun mekanikleriyle etkileşimini sağlayan eylemlerdir. Geribildirim ve destek, sınırlamalar, ilerleme, ilişkiler, işbiriliği, bilinen oyun dinamikleri arasında yer alır.

Estetik;

Oyunlaştırma için en önemli bileşenlerden biri de sürece yansıtılarak estetiktir. Estetik bireyleri oyunlaştırılmış süreç içerisindeki hissi deneyimleriyle test edilmiştir bir süreç, oyunlaştırmanın amaçları için önemlidir. Başarma hissi, ün kazanma, romantizmin vb. Duyguları kavga, statü kazanma vb. Gibi bileşenler oyunlaştırma süreci katılımcıları yaşayabilecekleri estetik duygulardan bazılarıdır.

Oyunsal düşünme

Oyunlaştırmanın temel noktalarından biri olan oyunsal düşünme günlük veya dönemsel yaşam deneyimlerini, yarışma, keşif, senaryolaştırma veya işbirliğine dayalı eylemlerle dönüştürmeye dayalı felsefe – düşünme biçimidir.

Yukarıda bahsettiğimiz bileşenlerin hepsinin başarıyla uygulanması halinde çalışanlarınızın akışta kalması, mutlu ve başarılı olmaları doğal bir sonuç olacaktır. Motivacraft çalışanlarınıza hitap ederek, yaşamakta olduğunuz problemi çok daha kolay ve daha kalıcı çözümler için en gerekli araçları size sunarak yardımcı olacaktır.

Motivacraft çalışanlarınızın motivasyonunu en üst düzeye çıkmasına yardımcı olurken sizede başarılı bir iş hayatının kapılarını açar.

Paylaşın

Yorumlar