Uçtan uca oyunlaştırılmış bir işe alım süreci deneyimi: Softtech Yetenek Kuşağı 2020

Oyunlaştırma bildiğiniz gibi oyun teorisi, mekanikleri ve oyun tasarımlarının, insanları hedeflerine ulaşmak için motive edecek şekilde kullanılmasıdır. 2017 yılından bu yana firmalar genellikle çalışanların motivasyonun ve bağlılığını yükseltmek için ürünlerimizi kullandılar. Sırf bu sebepten bile, Türkiye’de işe alım süreçlerinin uçtan uca oyunlaştırılması konusunda bir ilk olduğuna inandığımız, Softtech Yetenek Kuşağı 2020 projesi bizim için ayrı bir meydan okuma ve heyecan kaynağıydı.

Neden oyunlaştırılmış bir işe alım sürecine ihtiyaç duyuldu?

Birçok İnsan Kaynakları uzmanının da katılacağı gibi, klasik işe alım süreçleri artık sıradanlaşmaya ve etkisini kaybetmeye başladı. Tipik metodlar ve bu süreçlerde sorulan sorular, artık bilinir hale geldiği, adaylar benzer sorular ile birçok mülakatta karşılaştıkları ve bu sorulara daha standart cevap oluşturdukları için yetkinlik bazlı mülakat yanında davranışların daha iyi gözlemlenebileceği ve tahmin gücünün daha yüksek olduğu uygulamalar süreçlerde daha fazla tercih edilmeye başladı..

Bu problemi Türkiye’de ilk farkeden şirketlerden bir tanesi Softtech oldu. Projeyle ilgili ilk briefi aldığımız andan itibaren ortak hedefimiz, Quizler, çeşitli hedefler, ve  davranışsal değerlendirmeleri kullanarak ‘eğlence ve merak’ unsurlarını genellikle sıkıcı ve tekdüze olan işe alım süreçlerine dahil etmekti. Bu sayede çalışanların iş yetkinliklerinin yanı sıra şu günlerde de çok önemli olan ve şirketin İK vizyonunun merkezinde olan “Öğrenme Çevikliği” yetkinlik seti işe alım ekibi tarafından birçok uygulamada objektif şekilde değerlendirilebilecekti.

İşe alım sürecini uçtan uca nasıl oyunlaştırdık?

Hedef kitlemizin bilimkurguya ve teknolojik gelişmelere olan ilgisini göz önüne alarak, işe alım sürecinin tamamını Mars yüzeyinde insanlığın ilk kolonisinin kurulması üzerine kurguladık. Sürecin iki ana fazını oluşturan dijital ağırlıklı ‘ön eleme süreci’ ve ‘grup mülakatları’  yaratmış olduğumuz bu yakın gelecekteki ‘Mars Kolonisi’ senaryosu çerçevesinde geliştirildi.

Adayların ilk gördüğü başvuru sayfası bile, onları karşılacakları atmosfere hazırlayacak şekilde tasarlandı.

Softtech Yetenek Kuşağı 2020 Giriş Öncesi Video

İlk fazda adayları hızlı ama adil bir şekilde, yetenekleri doğrultusunda rekabet ettirmeye yönelik hazırlanmış tüm quizler, bilgi ve yetkinlik ölçümünde kullanılan tüm testler adayların kurmakta olduğu Mars Kolonisinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesini sağlayacak görevler olarak kurgulandı.

Softtech Yetenek Kuşağı 2020 Kullanıcı Konsolu

Dolayısıyla adaylar neredeyse ilk günden bir işe alım süreci içinde olduklarını unutarak, odaklanmış bir şekilde kendi kolonilerini hızlı ve etkin bir şekilde geliştirmeye ve bir sonraki rozetlerini kazanmaya adadılar.

Softtech Yetenek Kuşağı 2020 Mars Kolonisi ve Kazanılan Rozetler

Kanımızca bu yöntem adayların gerçek yetenek ve yetkinliklerini serbestçe ortaya koymalarına izin verdiği için, klasik yöntemlerden de daha etkili oldu.

İkinci faz olan grup mülakatlarında da yaratmış olduğumuz bu evrenin dışına çıkmadan, dijital dünyayı gerçek dünyaya taşıdık. Covid-19 salgının oluşturduğu belirsizlik ortamında, Softtech ile yakaladığımız yakın ve çevik çalışma ortamı sayesinde tüm görüşme yapısını çevrimiçi yapılabilecek şekilde hızlı bir şekilde senaryolandırdık ve kurguladık. Pandemi döneminde Zoom üzerinden çevrimiçi olarak organize edilen tüm görüşmelerde verilen görevler ve çözülmesi istenen tüm problemler, kurulmuş olan Mars Kolonisinde gerçekten yaşanabilecek senaryolar üzerine kurgulandı. Oluşturulan birçok senaryo, takımlara ve adaylara rastlantısal olarak atandığı için, adaylar herhangi bir ön hazırlık yapamadan, doğrudan sorun çözmeye odaklandılar. Takım çalışmaları sonlandıktan sonra adayların hem başvuru hem de çevrimiçi görüşme süreci hakkında verdikleri pozitif geri bildirimler Softtech’le birlikte aldığımız aksiyonların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu kanıtladı.

Adaylara nasıl ulaşıldı?

21 Şubat 2020’de başvuruların açılmasıyla canlıya alınan projeye, 2 aylık süre içinde 110 üniversiteden binlerce yeni mezun veya son sınıf öğrencisi başvuruda bulundu. Pandemi dönemine denk gelmesi sebebiyle, online tanıtım kanallarından yapılan duyurular etkili olsa da, doğrudan gelen başvuruların sayısının çokluğu ilgi çekici bir projenin konjektür ne olursa olsun ağızdan ağıza nasıl hızlı ve etkili şekilde yayıldığının iyi bir göstergesi oldu.

Paylaşın

Yorumlar