Oyunlaştırmanın İş Yerinize Faydaları

Oyun tabanlı mekanikler ile bireylerin motivasyonunu artırarak onları öğrenmeye teşvik etmeyi, problem çözme ve oyunsal düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen oyunlaştırma; günümüz iş dünyasının en kilit çözüm araçlarından biri. Puan, rozet, skor ve seviye tablolarından oluşan ancak bu kavramlardan çok daha ötesini ifade eden oyunlaştırma katılımcıların motivasyonuna daha geniş ve daha modern bir bakış açısı getiriyor, ustalık ve özerklik duygusu sağlayan oyun mekanikleri sayesinde iş yerinde katılımı, etkileşimi ve bağlılığı artırıyor.

İş Yerinde Oyunlaştırmanın Faydaları

1 . Geri Bildirim Sağlar

Geri bildirim mekanizmasının doğru işlediği şirketlerde çalışan motivasyonu ve gelişimi her zaman en üst seviyede ilerler. Çalışanlar hem kendi aralarında hem de ast üst ilişkilerinde ne kadar çok geri bildirim alırsa gelişim alanları konusunda farkındalık kazanma seviyesi de o derece artar. Özellikle anında ve olumlu geri bildirim çalışanların takdir edilme duygusunu tatmin ederek işlerini sahiplenmelerini, şirketlerine daha fazla bağlanmalarını sağlar. Oyunlaştırmanın da en büyük hedeflerinden biri şirket içi geri bildirim kültürünü oluşturarak yukarıda yer alan faydaları sağlayabilmektir. Bu yüzden etkili bir geri bildirim mekanizması oyunlaştırmanın omurgasıdır.

2 . Motivasyonu Yükseltir

Oyunlaştırma yalnızca belirli kişileri değil katılan tüm kişileri motive eder. Katılımcılar bireysel ya da ekip ölçütlerine göre çalışarak ilerleyebilir, gelişimlerine göre takdir alabilir, görevlerini tamamladıkları için ödüllendirilebilir. Buradaki en önemli nokta ise eğer doğru planlanırsa sadece liderlik tablosunun tepesindeki kişilere değil, herkese net ilerleme raporları sunulmasıdır. Bu da yalnızca en yüksek başarıyı gösteren kişilerin değil tüm çalışanların motive olmasını sağlar. 

3 . Katılımı Artırır

Oyunlaştırma ile iş yerindeki sıkıcı ve monoton işleri daha eğlenceli bir hale getirebilmek mümkündür. Hikayeleştirmenin ve oluşturulan dostça rekabet ortamının gücü sayesinde çalışanlar normalde kaçındıkları işleri daha istekli ve daha keyifli bir şekilde yaparak hedeflerini tamamlar. Oyunlaştırmadaki eğlenceli unsurlar, çalışanların istekli katılımcı olma güdülerini teşvik eder.

4 . Öğrenmeyi Kolaylaştırır

Öğrenilmesi zaman alan eğitim, oryantasyon, iş geçişi gibi süreçlerin oyunlaştırılması çalışanların süreci çok daha rahat bir şekilde geçirmesini sağlar. Oyunlaştırma hızlı, kolay ve pratik öğrenmeyi kolaylaştırır. Özellikle işe yeni başlayan kişilerin görev, şirket kültürü, organizasyon işlevleri gibi farklı noktaları anlaması oyunlaştırma ile çok daha kolay ve eğlenceli olur.

Paylaşın

Yorumlar