Oyunlaştırma ve Mindfulness

Modern batı kültürünün önemli ögelerinden biri olan mindfulness kavramı en temel anlamı ile şimdiki zamanın farkında olma anlamı taşır. Mindfulness sayesinde kişiler olaylara, düşünce ve alışkanlıklara daha farklı bir gözle bakmaya, onları daha farkında bir şekilde algılamaya başlar. Peki oyunlaştırma farkındalık kavramının neresinde yer alır? Oyunlaştırma ve mindfulness birlikte nasıl çalışarak kişinin yaşamında yer edinir? 

Yaşam Tarzı Entegrasyonu

Akıllı cihazlar günlük hayatımızın merkezi bir parçası haline geldikçe zihinsel sağlığımızı da dikkate alacak şekilde evrim geçirdiler. Örneğin, Apple Watch'ın Mindfulness uygulaması; düşünceli, nefes alan ve kişinin yaşamına ciddi anlamda konfor katan meditasyonları doğrudan bileğimize getirdi. Özel geri bildirimler, nefes çizelgeleri ve hatta kalp atış hızı izleme verileri ile bu tip uygulamalar kişilerin yaşam biçimlerinde değişikliklere yol açarak olayları olduğu gibi görebilme, bunlar üzerinde daha sağlıklı düşünerek onları geliştirebilme imkanı sağladı.

Oyunlaştırma ile Farkındalık Kazanma

Peki gelelim oyunlaştırmanın mindfulness ile olan ilgisine. Oyunlaştırma kurgusu içerisinde yer alan oyun mekanikleri özellikle iş dünyasının stresini azaltarak kişilerin hedefleri konusunda bilinçli bir farkındalık yaşamalarına yardımcı olur. Eğlenceli ve sürükleyici bir hikaye, seriler, hedefler, ödül ve seviyeler, anında geri bildirimler, sosyal paylaşım modülleri gibi mekanikler kişilerin iş süreçleri ve hedefleri konusundaki stres ve kaygıyı azaltırken kişiler bu özellikler sayesinde kendilerini bilinçli bir farkındalıkla geliştirme, daha iyiye ulaşabilmek için çabalama sürecine dahil edilir.

Oyunlaştırmanın her zaman, her yerde uygulanabilir ve takip edilebilir olması, uzaktan çalışma sistemine uygun olması, oyun ögeleri ile kişilerin iş dünyasını ve eğitim süreçlerini keyifli kılması kişilerin dikkatini tarafsız ve kolay bir şekilde yönetme becerisi kazanmasına yardımcı olur. Kişiler oyunlaştırma platformu içerisinde geçirdiği zaman aracılığı ve onun kattığı faydalar sayesinde hislerinin, duygularının, düşüncelerinin ve iş ya da eğitim hayatı içindeki davranışlarının farkında olarak bunları yargılamadan nazik bir şekilde gözlemleyebilme imkanı kazanır.

KPI'ların oyunlaştırılması, hedeflerin yarışma ve liderlik tabloları ile teşvik edilerek dostane bir rekabet ortamının yaratılması en zorlu ve stresli durumlarla başa çıkabilmeyi sağlayarak kişilerin iş ya da eğitim sürecine daha rahat adapte olabilmesi, süreçten keyif alarak mindfulness becerisi kazanması oyunlaştırma sayesinde rahatça gerçekleştirilebilir. 

Paylaşın

Yorumlar