Oyunlaştırılmış Liderlik Programı

Günümüz liderlik anlayışı, yaşadığımız paradigma doğrultusunda değişime uğradı ve farklı tanımlara evrildi.  Liderlik tanımı, kurumların değerleri, misyonu ve genel hedefleri doğrultusunda farklılaşmaktadır.

Zihnimizde beliren vizyoner lider tanımını “anlam ve değer” üzerinden yaparsak kısaca şöyle tanımlayabiliriz:

“Yeni dönem lider; çalışanın kendi var oluş yolculuğuna katkı sunabilen, kendi farkındalığı yüksek, kişileri hedeflerine odaklayabilen ve bu hedefleri de kurum hedefleri ile hizalayabilen kişilerdir.” 

Kısacası, yapılan işi değerli ve anlamlı kılan kişilere lider diyebiliriz.

Bu tanımdan yola çıkarsak bir liderden beklenen ana özellikler ve yetkinlikler de hemen önümüzde belirir. 

Öncelikle, liderin kendini çok iyi tanıyor olması ve kendini yönetebiliyor olması gerekmektedir. Kendini yönetemeyen bir kimse, başkasına da liderlik edemez.

Liderin, her anlamda güven vermesi gerekmektedir. Bu güven, sadece bildiğimiz tanımıyla değil, daha geniş bir boyuta sahip bir güven tanımını temsil ediyor. Her anlamda biriyle birlikte çıkılan bir gelişim yolculuğunda, yanı başınızdaki kişiye duyulan güven anlamında kullanabiliriz.

Liderliği, anlam ve değer üzerinden tarif ettiğimizde, diğer önemli bir konu ise anlayan liderler tanımıdır. Anlamak için, güçlü sorular soran ve etkin dinleme yapabilen liderlerdir. Kısaca koçvari liderler dediğimiz tanıma uyan, iletişim becerileri yüksek liderlerdir.

Olayları ve durumları hızlıca analiz edebilen, yorumlayabilen ve hızlıca karar alabilen liderlerdir. Kısaca çevik liderlerdir.

Kendi alanı dışında diğer disiplinlerde de çalışması bulunan ve bu disiplinleri sentezleme gücüne sahip olan multidisipliner liderlerdir.

Kısa dönem yanında, uzun dönem düşünen ve strateji üretebilen liderlerdir.

Peki bu özellikler öğrenilir mi?

Evet, öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Peki bir lider adayı bu özellikleri nasıl kazanacak, nerede kazanacak?

Oyunlaştırılmış Liderlik” programı kurum içindeki yönetici ve yönetici adaylarınızın gelişimini keyifli bir platformda, ve bir hikaye kurgusu içinde gerçekleştirmenizi sağlayan oyunlaştırılmış bir liderlik programıdır.

Oyunlaştırma ile liderlik gelişim programının içine, oyun felsefesini ve bileşenlerini ekleyerek, öğrenmenin daha keyifli ve verimli gerçekleşmesini sağlayabilir ve öğrenilen bilginin iş hayatında uygulanmasını gerçekleştirebilirsiniz.

Amaç, liderlerde kalıcı davranış değişiklikleri kazanılmasını sağlamak, keyifli bir ortamda, kendi içsel motivasyonu ve katılımı ile gelişimini ve verimini arttırmaktır.

“Oyunlaştırılmış Liderlik” programı değer ve anlam bazlı liderlik üzerine dizayn edilmiştir. Yetkinliklerin gelişimi, değerler tanımlı liderlik ve strateji olmak üzere üç temel prensiple, yeni nesil liderlerin gelişimini sağlar. 

Kurumlara ve liderlere müthiş fırsatlar sunar.

 • Hikayeler ile tasarlanan keyifli bir gelişim yolculuğudur, 
 • Şeffaf ve kişiye özel bir gelişim planı sunar,
 • Bireysel gelişim yanında, iş birliğine yönelik fırsatlar yaratır, 
 • Sınırsız bir gelişim ve öğrenme alanıdır,
 • Net hedefler ve tanımlarla yolculuğu şeffaf ve öğrenilebilir kılar,
 • Bu gelişim ve öğrenmeyi anlık geri bildirimlerle destekler,
 • Davranışları ve başarılan işleri takdir ve teşekkür ile destekler,
 • Yüksek bir motivasyon sağlar,
 • İçsel ve dışsal motivasyon ödülleri ile motivasyonu sağlar,
 • Gelişim için tatlı rekabet fırsatı yaratır,
 • Oku, izle, dinle, öğren, uygula, öğret deneyimiyle öğrenmenin davranışa ve tutuma dönüşmesini sağlar.
 • Kuruma özel ve kurumun liderlik anlayışına özel modüler bir liderlik gelişim programıdır.

Motivacraft Oyunlaştırılmış Liderlik Programı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için bu sunumu inceleyebilirsiniz.

Paylaşın

Yorumlar