6 Adımda Oyunlaştırma Metodu

Oyunlaştırmanın gerçek gücünü görebilmek için mutlaka bilimsel bir metot çerçevesinde ve gerçeklerden kopmayarak süreçleri tasarlamak ve uygulamaya almak gerekmektedir. Oyunlaştırma, sadece keyif olsun diye veya trend olmasından ötürü kullanılmamalıdır. Oyunlaştırma, bizlere, motivasyon kaynaklı problemleri çözme gücü sağladığı gibi bir hedefe ulaşmada gerçek hayatta ve iş hayatında çalışan bir metot sunar.

Ancak başta da aktardığım gibi oyunlaştırmayı bilimsel temellere ve bir metoda oturtulmuş şekilde çalışmak çok önemlidir. Çünkü oyunlaştırma çok güçlü bir araçtır. Bu aracı nasıl kullanacağınızı bilmek sizi hedefinize götürebileceği gibi sisli bir yoldan giderken kolayca bir uçurumun kenarına da getirebilir.

Dolayısıyla oyunları ve oyunlaştırmayı biz ciddiye alıyoruz. Çünkü hakkıyla tasarlandığında gerçek hayatta bize müthiş fırsatlar sunuyor. Kısaca, çalışan ve hedefleri yakalamamızı sağlayan bir metot sunuyor.
Gelelim bizim kullandığımız metodumuza. Kullandığımız kısaca altı adımdan oluşan bir metod diyebiliriz.

1.    Dinle ve Anla

Öncelikle kurumu veya firmayı çok iyi dinleyip gerçekte nelerin yaşandığını çok iyi analiz etmek gerekmektedir. Bu birinci aşamada, bizler aynı zamanda profesyonel koç ve mentor şapkalarımızı da takarak güçlü soru sorma, etkin dinleme, geri bildirim verme, gözlem ve analiz süreçlerini çalışmaktayız.
Kurumu veya kişiyi anlama süreci her ne kadar çok basit gibi gözükse de, aslında birçok danışman için tam bir fiyaskodur. Nedeni ise ne yazık ki en önemli yetkinlik olan “etkin dinleme” kaslarının çok zayıf olmasıdır. 
Bu aşamada oyunlaştırma danışmanından beklenen fikir yürütmesi değil, dinlemesi ve anlamasıdır. Anlaması için de güçlü sorularla karşısındaki kişiyi konuşturması beklenmektedir

2.    Hedeflerin Net Olarak Tanımlanması

Başta da belirttiğimiz gibi, oyunlaştırma bir hedefe yönelik olarak tasarlanmalıdır. Bu hedefe ulaşırken bir probleme çözüm getirebileceğiniz gibi, süreci hızlandıran bir adım da atabilirsiniz. Ancak her ne olursa olsun kurumun veya kişinin tanımlanmış bir hedefi olmalıdır.

3.    Hedeflere Götürecek Davranışların Tanımlanması

Kurum çalışanlarını veya kişileri bu tanımlanmış hedefe götürecek davranışların neler olduğunu ortaya çıkardığımız ve davranışları keşfettiğimiz bölümdür. Buradaki soru şudur;
Kullanıcılar hangi davranışları yaparlarsa, bu davranışlar onları ana hedefe götürmeye yardımcı olur?Bu sorunun cevabı gerçek hayatta bazen somut bir davranışı gerçekleştirmek olabileceği gibi bazen de bir davranışı bırakmak da olabilir.  

4.    Persona Analizi ve Motivatörlerin Keşfi

Dördüncü bölümde ise peşinden koştuğumuz cevaplar tamamen motivasyon ile ilgili olacak. Buradaki soru ise şudur;
Bir önceki bölümde tanımladığım davranışların, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmeleri için ne tür motivasyona ihtiyaç var? Kullanıcıları ne harekete geçirir? Bu sorunun cevabı ise tabi ki gruba ve birçok değişkene göre farklılıklar gösterecektir.

5.    Hikaye ve Tasarım

Beşinci bölüm artık oyunlaştırmanın yapım aşamasıdır. Gruba uygun hikayenin oluşturulması, seviyelerin belirlenmesi, puanların belirlenmesi, rozetlerin belirlenmesi ve tasarlanması, tüm kurgunun tasarlanması gibi geniş bir çalışma sürecini kapsamaktadır.

6.    Uygulama ve Geri Bildirimlerle Düzeltme

Son aşamada ise pilot bir grup üzerinde tekrar bir çalışma yapmak ve son olarak geri bildirimleri duymak önemlidir. Bundan sonra aynı PUKO döngüsündeki gibi planla ve uygula süreci sonrası kontrol et ve önlem al kısımlarının hayata geçirilmesi şeklinde ilerlemektedir. Hatalardan ve geri bildirimlerden ders çıkartarak daha iyi sonuçlar için sistemi ve tasarımı bir üst versiyonuna taşıma yolculuğu hep devam edecektir.

Amacımız, her zaman daha iyiye ve güzele ulaşma yolculuğunda oyunlaştırmayı gerçekten işe yarayan bir araç olarak kullanmak ve herkesin kullanımına uygun hale getirmektir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve atölye çalışmasını uygulayıp süreçlerinizi oyunlaştırmaya doğru bir şekilde başlamak için oyunlaştırma eğitim ve atölye çalışmalarımızı inceleybilirsiniz.

Paylaşın

Yorumlar