Oyunlaştırmanın temelini davranış değişikliği sağlamak oluşturmaktadır. Eğitimlerde alınan bilgilerin sadece sınıfta kalmamasını sağlamak için, oyunlaştırma sırf bu sebepten bile oldukça önemli bir yardımcıdır.

Motivacraft'ı kullanarak eğitim modüllerine avatarlar, puanlar, ilerleme çubukları ve seviye atlama gibi temel oyun mekaniklerini kolayca adapte edebilirsiniz. Bu mekaniklerin sağladığı anlık geri bildirimler, katılımcıların eğitimi düzenli takip ve devam etmesini kolaylaştırır. Liderlik tabloları ve takdir ekranları ise bilinir olma isteklerini gerçekleştirir.

Daha da önemlisi, Motivacraft'la eğitim sadece alınan eğitim materyallerine bağlı kalmaz. Öncesinde hazırlık yapmalarını sağlamak, sonrasında ise öğrendiklerini hayata geçirecek görevler atamak Motivacraft'la çok kolaydır. Alınan bilgilerin, katılımcılar tarafından ne derece hayata geçirildiğini ve ne kadar içselleştirildiğini takip edebilirsiniz.