Özellikler

Öğrenme Yönetim Sistemi

Motivacraft Oyunlaştırma Platformu ile katılım ve eğitim çabalarınızı artırın. Kapsamlı çözümümüz, öğrenme etkinliklerinin oluşturulmasına, yönetilmesine ve izlenmesine olanak tanıyarak eğitim süreçlerinizi kolaylaştırır.

Anahtar Özellikler

İçerik Paylaşımı: Bilgi Parmaklarınızın Ucunda

Motivacraft’ın içerik paylaşım özelliği ile makaleleri, sunumları ve video içeriklerini sorunsuz bir şekilde paylaşın. Sunumları ve bilgi tabanını oyunlaştırma mekaniğiyle entegre ederek öğrenmeyi ilgi çekici ve erişilebilir hale getirin.

Share articles, presentations and video content seamlessly with Motivacraft’s content sharing feature. Integrate presentations and knowledge base with gamification mechanics, making learning engaging and accessible.
Assess skills and knowledge with Motivacraft’s quizzes and tests. Use multiple-choice or open-ended questions to evaluate your peers and measure progress

Sınavlar ve Testler: Becerileri Etkili Bir Şekilde Ölçün

Motivacraft’ın quiz ve testleri ile beceri ve bilgileri değerlendirin. Çoktan seçmeli veya açık uçlu sorular kullanarak arkadaşlarınızı değerlendirin ve ilerlemeyi ölçün.

Oyun Olarak Öğrenme: Etkileyici Eğitim Yolculuğu

Motivacraft, öğrenmeyi ve test etmeyi ilgi çekici bir oyuna dönüştürerek eğitim yolculuğunun her adımını motive edici ve etkileşimli hale getirir.

Motivacraft turns learning and testing into an engaging game, making every step of the educational journey motivating and interactive.
  • Çözümler
  • Özellikler
  • Fiyatlandırma
  • Referanslar
  • Kaynaklar
Sign In Page
Sign In
Skip to content