Oyunlaştırmanın hedefi çalışanların süreçlere katılımını arttırmak. Eğer oyunlaştırma kurgunuzu görselleştiren tema, çalışanlarınıza hitap etmiyorsa başarılı sonuçlar elde etmeniz imkansız.