Her çözüm iyi tanımlanmış bir problemle başlar.

Oyunlaştırmanın gücünü kullanarak önünüzdeki engelleri aşabilmek ve herkes için daha ilgi çekici, heyecan verici ve benzersiz ortamlar tasarlayabilmek için sizden bazı bilgiler almamız gerekli.

Projemizi sağlam temellere oturtmak için altın değerinde olan bu bilgilendirme formunu doldurmak için ayıracağınız bir kaç dakika, projemizi başarıya ulaştıracak, sağlam temelleri atmamızı sağlayacak.

1 - Problemin tanımı

a. Ulaşmak istediğiniz amacı tek kelimeyle nasıl ifade edersiniz?

Fikrinizi / önünüzdeki engelleri birkaç cümleye özetlemeye çalışmanız, temel sorun üzerinde odaklanmanızı sağlar ve elde edilecek kritik sonucun ne olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

b. Yaşadığınız sorunun zaman içindeki gelişimini anlatabilir misiniz?

Yaşadığınız zorlukları ve engelleri kısaca özetlemeye çalışın. Bugün yaşadığınız sorunlara geçmişte ne sebep olmuş olabilir. Ulaşmayı hayal ettiğiniz parlak ve başarılı sonuç ne? Gerekli çözüm bulunamazsa olası kötü sonuçlar nedir?

2 - Anlama ve Değerlendirme

a. Çevrenizi anlamak

Yüksek ihtimalle içinde bulunduğunuz ortam canlı ve sürekli değişen bir yapıda. Sahip olduğumuz fırsatları ve kısıtlamaları daha iyi anlayabilmek için çalışma ortamınızı bize anlatabilir misiniz?

b. Hedef grubu anlamak

Her insanın karakterinin birbirinden farklı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yine de iş arkadaşlarınızın ortak özelliklerini bize tanımlamanızı istiyoruz. Ellerinde ne kadar boş zamanları var. Genel olarak ait oldukları kültürel yapı, demografik özellileri nedir? Çözmeye çalıştığınız sorun, onlar açısından ne kadar önemli?

3 - Ölçülebilir hedefler

a. KPI’larınız neler?

Hiçbir şey ölçülene kadar gerçek değildir. Takip edilebilir ve başarı için bir ölçü olarak kullanılabilecek kilit göstergeleri yazın.

b. Ulaşmak istediğiniz davranış değişiklikleri neler?

Sayılar ve veriler önemli olabilir. Ama kalıcı ve sürdürülebilir değişim için söz konusu veriler mutlaka gerçek davranışsal değişimlerle desteklenmelidir. Hedef kitlenizin ideal davranış biçimlerini tanımlamayı deneyin.

4 - Hakkınızda

a. Adınız ve Soyadınız

b. E-posta adresiniz

c. Şirketinizin web sitesi ve kısa özgeçmişi

5 - Güvenlik