Yetişkin Eğitiminde Oyunlaştırma

Yetişkin eğitimi aslında bir eğitimden çok kişilerin bilgi ve beceri ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış bir iletişim süreci olarak tanımlanabilir. Bu eğitim programında içeriği genellikle bireyin ya da topluluğun ihtiyaçları belirler. Oyunlaştırma platformumuzda da Yetişkin Eğitimi ve Eğitim Sonrası oyunlaştırma çözümleri olarak tanımladığımız bu iletişim süreci ile ilgili detaylara geçmeden önce çeşitli yaklaşımlara göre yetişkin kimdir onu tanımlayalım. 

Yetişkin Tanımı

Yetişkin eğitimi ve bu eğitimlerde kullanılan yöntem ve ilkeler (andragoji) üzerine çalışmalar yapmış Knowles (1980) ve Peterson'nun (1979) yaklaşımları incelendiğinde yetişkinlik tanımını 3 başlık halinde inceleyebilmek mümkün:

Biyolojik olarak üreme yeteneğine sahip olan bir yetişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilen 18 yaşını bitirmiş kişidir.
Sosyolojik olarak gelişmiştir.
Psikolojik olarak kendi hayatını yönetebilir, yönlendirebilir.

Yine aynı yaklaşımlar incelendiğinde yetişkinlerin öğrenme süreçleri üzerine de çıkarımlar yapabilmek mümkündür. Örneğin yetişkin bir birey ihtiyaçları doğrultusunda öğrenir. Öğrenme süreci başlamadan önce ( eğitim öncesi ) konunun neden öğrenilmesi gerektiğine dair bilgiye ihtiyaç duyar. Dayatmalardan hoşlanmaz, hızlı, pratik, deneyimlerine saygı duyulan bir ortamda öğrenme sürecini tamamlamak ister. Sertifika, ödül, övgü gibi dışsal motive ediciler kişinin içsel motivasyonunu besler. 

Oyunlaştırmanın Yetişkin Eğitimindeki Yeri

Çağımızın önemli dijital çözüm araçlarından biri olan oyunlaştırma; eğitim alanında da hemen her alanda kullanılabilecek yeni nesil bir eğitim yüzüdür. Oyunlaştırma aklınıza gelebilecek her türlü eğitim sürecini kapsayabilir. Çok yönlüdür ve aynı ortam içerisinde birden fazla alanda gelişim göstermeye yardımcıdır. Örneğin akademik bir gelişim sürecine hitap eden bir programda aynı zamanda empati, liderlik, iletişim, işbirliği gibi konularda da katılımcıların kendilerini geliştirmesi mümkündür.

Yetişkin eğitiminde oyunlaştırma ideal bir yetişkin eğitiminde olması gereken tüm noktalara yanıt verir. Süreç katılımcının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Puan kazanma, rozetler, skor tabloları, seviye atlama, ödül sistemi gibi oyun mekanikleri sayesinde katılımcı eğitimini keyifli bir ortam içerisinde gerçekleştirir. Puanları ve rozetleri tamamlanan eğitimler için sunulan ödüller sürece dinamik katar ve sonuçta süreci daha hevesli ve ilgi çekici hale getirir. Oyun içerisindeki bu dışsal güdüleyiciler içsel motivasyona dönüşerek katılımcılının eğitim sürecini hızlandırır.

Oyunlaştırma; akademik alanda kullanılabileceği gibi iş hayatında da çalışanları eğitmek, motive etmek ve onların katılımını sağlamak, iş akışlarını optimize etmek gibi çeşitli iletişim süreçlerinde kullanılabilir. Eğitim öncesi, eğitim esnası ve eğitim sonrası gibi üç farklı aşamada değerlendirilebilecek olan oyunlaştırma; katılımcıların motivasyonunu teşvik eder, eğitimi verimli ve etkili kılmak için doğru adımları sağlar ve en önemlisi öğrenmeyi eğlenceli bir oyuna dönüştürür.

Paylaşın

Yorumlar