Ücretsiz Deneyin

Koray İnan

Geri Bildirimin Sihirli Gücü

Geri Bildirimin Sihirli Gücü

1. Geri Bildirim Nedir?

Geri bildirimin kurumlardaki uygulamaları, bize o kurumdaki iletişim yapısını ve gelişime açıklığını da gösterir. Bir kurumda astlar yanında üstlerede giden açık ve dürüst bir geri bildirim süreci işliyorsa, bu kurumun gelişime ve değişime açık bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Dijital Dönüşümün Eğlenceli Yüzü: Oyunlaştırma

Dijital Dönüşümün Eğlenceli Yüzü: Oyunlaştırma

Dijital dönüşüm, en kısa tanımıyla bir paradigma kırılmasıdır. Yeni iş yapma ve düşünme biçimlerine uyumlanma ve adaptasyondur. Dijital dönüşüm, sadece teknolojik düzeydeki yenilikleri değil aynı zamanda iş yapış ve düşünüş şekillerindeki değişimleri de kapsar. 

Kısacası, dijital dinamiklerden yararlanarak tüm iklimin ve ekosistemin yeni iş yapış ve düşünüş şekillerine adaptasyonudur diyebiliriz. Teknolojinin tüm süreçlerde kullanımıdır.

Peki oyunlaştırma bu sürecin neresinde yer alır?