Ücretsiz Deneyin

Koray İnan

Dijital Dönüşümün Eğlenceli Yüzü: Oyunlaştırma

Dijital Dönüşümün Eğlenceli Yüzü: Oyunlaştırma

Dijital dönüşüm, en kısa tanımıyla bir paradigma kırılmasıdır. Yeni iş yapma ve düşünme biçimlerine uyumlanma ve adaptasyondur. Dijital dönüşüm, sadece teknolojik düzeydeki yenilikleri değil aynı zamanda iş yapış ve düşünüş şekillerindeki değişimleri de kapsar. 

Kısacası, dijital dinamiklerden yararlanarak tüm iklimin ve ekosistemin yeni iş yapış ve düşünüş şekillerine adaptasyonudur diyebiliriz. Teknolojinin tüm süreçlerde kullanımıdır.

Peki oyunlaştırma bu sürecin neresinde yer alır?