Ücretsiz Demo

Hakan Uzer

Oyunlaştırmayla ilgili doğru bilinen yanlışlar!

Oyunlaştırmayla ilgili doğru bilinen yanlışlar!

"Bizim ekibinin yaş ortalaması yüksek, oyunlara ilgi göstermezler."

"Bizde kadın çalışan çok fazla, onlar oyun filan oynamazlar.”

"Oyunlar yalnızca organizasyonun bir bölümü için işe yarayacak - tamamı için değil."

"Zaten ekrana iki-üç saniye bakıyorlar. Gerekli bilgileri bu kadar sürede veremeyiz."

Bunlar, oyunlaştırmanın kendileri için doğru olmadığını düşünen potansiyel müşterilerden en sık duyduğumuz itirazlar. Hala oyunlaştırmanın genellikle pasif bir şey olduğu,genç çalışanlarda işe yarayacak ama organizasyonun tamamına yayılamayacak bir yenilik olduğu düşünülüyor. Bu yüzden, bu yaygın mitlerin doğru olup olmadığını görmek için bir veri araştırması yaptık:

  • Oyunlar kadınlardan çok erkekler tarafından oynanıyor
  • Daha genç insanlar oyun oynuyor - 50 yaş ve üstü izleyiciler için uygun değiller
  • Oyunlar,ekiple daha fazla zaman geçirmeme yardımcı olmayacak
  • Oyunlaştırma benim sektörümde işe yaramayacak.

Kendi verilerimizi kullanarak bir analiz yaptığımızda, aslında bu yaklaşımların hepsinin kökten yanlış olduğunu gördük.

Performans Yönetimi Nedir ve Neden Bu Konuya Eğilmeniz Gerekir?

Performans Yönetimi Nedir ve Neden Bu Konuya Eğilmeniz Gerekir?

Performans yönetimi son birkaç yılda radikal değişimler yaşadı. Şirketler çalışanlardan elde ettikleri değeri en üst seviyeye çıkarmak istediği için bugüne kadar iyi sonuçlar veren uygulamalar artık yeterli gelmiyor. Yeni koşullara göre güncellenmeleri veya yenilerinin icat edilmesi gerekli. Bu makalede performans yönetiminin evrim geçiren tanımına bakarak şirketin iç süreçlerini geliştirirken sizleri nelerin beklediğini inceliyor olacağız.

Şirketin birkaç kişiden daha fazlasını içerdiği bir noktada şirket kendi başarısının kurbanı olur. Hizalanma zorlaşır, takımların çatışan amaçları olur ve hedeflerde yaşanan değişimler odaklanmayı zorlaştırır. Günümüzde yöneticilerin %79’undan fazlasının performans yönetim süreçlerini inşa etmeyi ve yeninden tasarlamayı bir numaralı öncelik olarak görmesi şaşırtıcı değildir. Ancak bir şeyleri yeniden tasarlamaya başlamadan önce ilk olarak performans yönetimi tanımını yaparak neleri kapsadığına bakalım. Bu tanımın ne kadar dinamik olabileceğini görünce şaşıracaksınız.

Peki çalışanlarınız oyunlaştırılmış sistemlere bağımlı olursa ne olur?

Peki çalışanlarınız oyunlaştırılmış sistemlere bağımlı olursa ne olur?

"Çalışanlar, ödüllere ve oyunlara bağımlı hale gelirlerse ne yaparız?" Motivacraft'ı ilk kurduğumuz günlerde çok sık duyduğumuz sorulardan bir tanesiydi bu. Bir diğeri ise "Mesai saatleri içinde oyun mu oynayacak?' çalışanlardı.

Zaman içinde yaptığımız bilgilendirme çalışmaları ve Motiva Academy olarak düzenlediğımiz seminer, webinar ve çeşitli etkinlikler sayesinde "Oyunlaştırma" ile "Oyun" arasındaki farkı anlatmayı başardık. Bu iki sorunun cevabını geniş kitlelere duyurmayı başardık. Yine de arşivimde önemli diye işaretlediğim makaleleri gözden geçirirken, Andrzej Marczewski tarafından 2020'nin Agustos ayında aynı konuda bir makale yazdığını görünce aslında bu soruların sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, evrensel olduğunu bir kez daha gözlemledim. Oyunlaştırmanın üstatlarından bir tanesinin bakış açısını yansıtan bu makalenin tıpkı çevirisinin aklında halen oyunlaştırmayla ilgili soru işaretleri bulunan yöneticilere yardımcı olacağına inanıyorum.

Finansal hizmet için oyunlaştırma: Milenyum kuşağı ile yeni süreçler

Finansal hizmet için oyunlaştırma: Milenyum kuşağı ile yeni süreçler

Küresel düzeyde mobil alışveriş alışkanlıkları uzun zamandır artış gösteriyor. Benzer şekilde, aynı tüketiciler finansal durumlarını ve harcamalarını kontrol etmek için mobil cihazları gittikçe çok daha fazla kullanıyorlar. Özellikle mobil ödeme sistemlerinin her geçen gün daha da yaygınlaşması, bu trendi körüklüyor. Her ne kadar Türkiye, mobil ödeme sistemleri konusunda dünyanın biraz gerisinde de kalsa, şimdiden bu trende hazırlanmaya başlamak, gelecek günlere hazır olmak açısından önemli.

Nielsen tarafından yapılan bir anket çalışması, hesap bilgilerine erişme ve fatura ödeme gibi bazı mobil bankacılık işlemlerinin çok yaygın olduğunu gösterdi. Küresel katılımcıların neredeyse yarısı (%47), geçtiğimiz altı ay içinde mobil cihazlarından hesap bakiyelerini veya en son yaptıkları işlemleri kontrol ettiği söylerken %42’si ise mobil cihaz kullanarak fatura ödediklerini söyledi. Bu işlemler, yakın gelecekte daha da fazla yapılacak. Küresel katılımcıların %53’ü, hesap bakiyesi veya en son yaptıkları harcamaya bakma olasılıkları olduğunu söylerken %46’sı ise gelecek altı ay içinde mobil cihazlarını kullanarak fatura ödeyebileceklerini ifade etti.

Oyunlaştırma ve Akıllı Çalışma: Koronavirüs Günlerinde Çalışma

Oyunlaştırma ve Akıllı Çalışma: Koronavirüs Günlerinde Çalışma

Karantina dönemi hepimizin günlük yaşamın ve iş yapma alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Yine de yakın geleceğe dair birçok senaryo henüz kesin değil. Yeni sorunlara yeni çözümler bulmak ve denge sağlamak için kendi çapımızda önlemler aldık. Bu önlemler arasında en evrensel olan ve pozitif sonuçlar getireni ise “Akıllı Çalışma.