Ücretsiz Deneyin

Hakan Uzer

Uçtan uca oyunlaştırılmış bir işe alım süreci deneyimi: Softtech Yetenek Kuşağı 2020

Uçtan uca oyunlaştırılmış bir işe alım süreci deneyimi: Softtech Yetenek Kuşağı 2020

Oyunlaştırma bildiğiniz gibi oyun teorisi, mekanikleri ve oyun tasarımlarının, insanları hedeflerine ulaşmak için motive edecek şekilde kullanılmasıdır. 2017 yılından bu yana firmalar genellikle çalışanların motivasyonun ve bağlılığını yükseltmek için ürünlerimizi kullandılar. Sırf bu sebepten bile, Türkiye’de işe alım süreçlerinin uçtan uca oyunlaştırılması konusunda bir ilk olduğuna inandığımız, Softtech Yetenek Kuşağı 2020 projesi bizim için ayrı bir meydan okuma ve heyecan kaynağıydı.

Neden oyunlaştırılmış bir işe alım sürecine ihtiyaç duyuldu?

Birçok İnsan Kaynakları uzmanının da katılacağı gibi, klasik işe alım süreçleri artık sıradanlaşmaya ve etkisini kaybetmeye başladı. Tipik metodlar ve bu süreçlerde sorulan sorular, artık bilinir hale geldiği, adaylar benzer sorular ile birçok mülakatta karşılaştıkları ve bu sorulara daha standart cevap oluşturdukları için yetkinlik bazlı mülakat yanında davranışların daha iyi gözlemlenebileceği ve tahmin gücünün daha yüksek olduğu uygulamalar süreçlerde daha fazla tercih edilmeye başladı..

Bu problemi Türkiye’de ilk farkeden şirketlerden bir tanesi Softtech oldu. Projeyle ilgili ilk briefi aldığımız andan itibaren ortak hedefimiz, Quizler, çeşitli hedefler, ve  davranışsal değerlendirmeleri kullanarak ‘eğlence ve merak’ unsurlarını genellikle sıkıcı ve tekdüze olan işe alım süreçlerine dahil etmekti. Bu sayede çalışanların iş yetkinliklerinin yanı sıra şu günlerde de çok önemli olan ve şirketin İK vizyonunun merkezinde olan “Öğrenme Çevikliği” yetkinlik seti işe alım ekibi tarafından birçok uygulamada objektif şekilde değerlendirilebilecekti.

Oyunlaştırmayla uzaktan çalışan personelinizi motive etmenin 3 yolu

Oyunlaştırmayla uzaktan çalışan personelinizi motive etmenin 3 yolu

Dünya Covid-19 salgını yüzünden sersemlemiş ve tüm çalışma alışkanlıklarını birdenbire değiştirmek zorunda kalmış durumda. Hazır olalım veya olmayalım hepimiz bu büyük ve ani değişikliğe ayak uydurmak zorunda kaldık.

Çalışanların size ilk sorduğu soru, bu dönemde nasıl çalışacakları? Zoom, Slack, Microsoft Teams gibi araçları önerip onları uzaktan veya evden çalışma dünyasına yönlendirirken unuttuğumuz çok önemli bir nokta var.

Uzaktan çalışmak oldukça yalnız bir süreçtir ve bu yalnızlık ekiplerinizin motivasyonunu oldukça olumsuz etkileyebilir.

Üstelik Covid-19 öncesinde bile uzaktan çalışma seçeceği oldukça popülerdi. Önümüzdeki on yıl içinde çalışan nüfusun üçte birinin uzaktan çalışmayı tercih edeceği öngörülüyor. Bunun en canlı kanıtı Motivacraft ödül marketinde yer alan, “evden çalışma” ödülünün en çok tercih edilen ödüllerden biri olması. Bir diğer kanıt ise Deloitte’in Milenyal kuşağa uygulamış olduğu antketin sonuçları. Milenyal kuşağın %75’i uzaktan çalışmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte. İşverenler arasındaki ortak soru ve endişe ise, uzaktan çalışanların sürdürülebilir bir şekilde nasıl motive edileceği.

Aslında tüm bu soruların tek bir cevabı var: Oyunlaştırma!

Satış ekibinizi motive edecek oyunlaştırma görevlerini nasıl oluşturursunuz?

Satış ekibinizi motive edecek oyunlaştırma görevlerini nasıl oluşturursunuz?

Satış ekiplerinizin KPI'larına daha fazla odaklanmasını sağlamak için görevler oluşturmak satış sürecinizdeki bekleme sürelerini kısalttığı gibi, tüm çalışanlarınızı da motive eder. Ancak söz konusu görevlerin oluşturulması ve devam ettirilmesi her zaman kolay olmayabilir. İşte size satış ekiplerinizi canlandırmak, motive etmek ve katılımcı olmalarını teşvik etmek için kullanabileceğiniz bazı anahtar ipuçları.

Salesmot olarak başladık, Motivacraft olarak devam ediyoruz!

Salesmot olarak başladık, Motivacraft olarak devam ediyoruz!

Yolculuğumuza başladığımızda Salesmot’un tek bir hedefi vardı. Satış ekiplerinin performanslarının, oyunlaştırma mekanikleriyle artırılması. Zaman içinde siz değerli destekçilerimizin ve iş ortaklarımızın talepleri doğrultusunda bu hedefimiz firmaların iş süreçlerinin eğlenceli hale getirilmesi sayesinde tüm çalışanların motivasyonlarının ve katılımlarının arttırılmasına evrimleşti. Geçirdiğimiz dönüşümü ve büyümeyi yansıtmak; eğitim, çağrı merkezleri, insan kaynakları, şirket içindeki takımların bağlılıklarının arttırılması ve sosyalleştirilmesi gibi hizmet verdiğimiz tüm alanları yansıtabilmek için bugün itibariyle şirketimizin markasını Salesmot’tan MotivaCraft’a değiştiriyoruz.

Oyunlaştırma projelerinin karşısındaki en büyük tehdit: Puanlaştırma (Pointification)

Oyunlaştırma projelerinin karşısındaki en büyük tehdit: Puanlaştırma (Pointification)

Oyunlaştırma, her ne kadar 2000'li yılların başında kavram olarak adlandırılmış olsa da kökleri çok eskilere, belki de M.Ö. 6 yüzyılın başlarında askeri liderlerin eğitimi için kullanılan Go oyununa kadar dayanıyor olabilir. 2000'lerin başından bu yana oyunlaştırma kavramı, oyun tabanlı düşünce yapısının oyun dışı alanlarda kullanılmasını tanımlamak için kullanılıyor. Hatta ciddi oyunlar (serious games) ve oyunlaştırılmış tasarım (gameful design) da oyunlaştırma kavramının çatısı altında açıklanıyor.