Uzaktan Çalışan Ekiplerde Motivasyon ve Verimlilik

Uzaktan çalışma sistemi artık küçük büyük demeden tüm şirketlerin uyguladığı sistemlerden biri. Özellikle pandemi ile neredeyse herkesin deneyimlediği ''evden/home office çalışma'' kimi şirketlerde başarılı sonuçlara ulaşıp iş süreçlerinin normal akışında devam etmesini sağlarken kimilerinde ise motivasyon ve verimlilik kayıplarına yol açtı. Bu tip motivasyon ve verimlilik kayıplarını önlemek, çalışanların uzaktan da olsa sosyal bağlarını koruyarak kurum kültüründen uzaklaşmamalarını sağlamak yani kısacası şirketlerin ekipleriyle uzaktan çalışma zorluğunu ortadan kaldırmak için çeşitli araçlardan faydalanılabilir. Uzaktan çalışma sisteminde oyunlaştırma bu zorlukların önüne geçmenin veya en aza indirmenin en pratik, en keyifli ve en etkili yoludur. Gelin bugünkü yazımızda uzaktan çalışan ekiplerde motivasyon ve verimliliğin oyunlaştırma ile nasıl artırılabileceğine bakalım.

Uzaktan Çalışma Sisteminde Motivasyon ve Verimlilik Nasıl Artırılır?

Uzaktan çalışma sisteminde motivasyon ve beraberinde gelen verimlilik kaybı en sık yaşanan sorunlardan biridir. Ev ortamında çalışmak, ekip arkadaşlarından uzakta olmak, şirketin çaba ve başarıları görmediğini düşünmek, geri bildirim almamak gibi birtakım sorunlar çalışanların şirketlerine olan bağında azalmaya, motivasyon kayıplarına ve hedeflere ulaşmada güçlüğe yol açabilir. Bu da hem ekipler hem de şirket için kayıpların oluşmasına yol açar. 

Oyunlaştırma bu tip durumları engellemek ya da kayıpları en aza indirgemek için tasarlanmış önemli bir çözüm aracıdır. Oyun kurgusu çalışanları sürecin içerisinde tutarak yaptıkları işten zevk almalarını sağlar. Doğal  içgüdüyü harekete geçirir, merak unsurunu ortaya çıkararak ekiplerin zorlu problemlerin çözümlerini keşfetmeleri için bir ortam yaratır. 

Bununla birlikte çalışanlara bir amaç verir. Oyunun sonunda ulaşılacak alan, karşılığında kazanılacak rozet, seviye, ödül vb. gibi motive edici unsurlar ekiplerin amaca yönelmesini, kurgudan kopmadan hedeflerine full motive ilerlemelerini kolaylaştırır. 

Oyunlaştırma tüm bunlara ek olarak kişilerin potansiyellerini ortaya çıkaran bir tasarımdır. Ekipler nereden çalışıyor olursa olsun ister ev ister ofiste oyunlaştırma sayesinde işe ve ekibe sağladığı faydaları, potansiyelini ve kapasitesini ortaya çıkarabilir, bunu genişletme imkanı bulabilir. Yine oyunlaştırma dinamiklerinden biri olan anında geri bildirimler sayesinde de desteklenen ve daha ileriye gitmek isteyen ekipler, oyunlaştırmanın sunduğu imkanlar sayesinde potansiyeli bir motivasyon kaynağı olarak kullanabilir.

Paylaşın

Yorumlar