Şirket Kültürü Oluşturmada Oyunlaştırmanın Yeri

Şirket kültürü; çalışanlar ve diğer insanlar tarafından paylaşılan değerler, inançlar, benimsenen duruş ve semboller bütünüdür. Şirket kültürü oluşturabilmiş olan kurumlar daha mutlu, daha verimli ve üretken, performansı daha yüksek çalışanlara sahiptir. Şirket kültürü oluşmuş, bu alanda başarılı şirketlerin çalışanları oluşan bu kültüre saygı duyar, onu sahiplenir ve devamlılığı için çalışmaya devam eder. Oyunlaştırma bu süreci en doğru şekilde yönlendirerek, istenen bağ ve kültürün oluşmasına yardımcı özel çözüm araçlarından biridir. Bu yazımızda oyunlaştırma bu sürecin neresinde ve nasıl yer alır, şirket kültürü oluşturma aşamasında oyunlaştırma neden önem taşır gibi soruların yanıtlarına değineceğiz.

Şirket Kültürü ve Oyunlaştırma

Şirket (kurum) kültürü oluşmuş - oturmuş iş yerlerinde çalışanları elde tutma oranı daha yüksektir. Kültüre uyum sağlayabilen çalışanlar daha mutlu, daha üretken ve motivasyonu daha yüksek bir şekilde çalışır. Bu durum şirketlerin tüm alanlarını olumlu yönde etkiler ve genellikle başarılı ve sürdürülebilir bir işletmeye dönüşmede önemli bir faktör olabilir.

Özellikle iş hayatında sayısı giderek artan Y ve Z kuşağının motivasyonunu artırarak şirkete ve kültürüne uyum sağlamasını sağlayabilmek adına geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, yeni ve yaratıcı stratejiler geliştirmek gereklidir. Buna bağlı olarak şirketlerin ayakta kalabilmesi için yeniliklere uyum sağlamaları ve yaratıcılığa yatırım yapmaları zorunlu olduğu gibi çalışanlara yönelik hedeflerin gerçekleşmesinde de yönetim, eğitim ve iletişim stratejilerinde değişikliklere gitmek artık bir gerekliliktir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında oyunlaştırma çalışanların yalnızca motivasyonunu artıran bir platform değil beraberinde kurum kültürü yaratan, bireyler arasındaki iletişimi güçlendiren, etkileşim odaklı bir çözüm aracı görevini üstlenir. Oyunlaştırmanın motivasyon ve davranış değişikliği sağlamaya yönelik önemli faydalarının yanı sıra ödül, takdir ve teşekkür süreçleri, yarışma ve liderlik tabloları, test ve pop-quizler ve sosyalleşme modülü gibi farklı modül ve özellikleri başta genç kuşak çalışanlar olmak üzere tüm ekibin motivasyonu üzerinde önemli bir rol oynar.

Motivacraft'ta tasarlanan oyunlaştırma araçları şirket kültüründen performansa, motivasyondan dostane rekabete kadar tüm alanlarda ekipleri bağlamak için tasarlanmıştır. Kanıtlanmış yöntemler ile şirket içi motivasyon, rekabet, bağlılık ve eğitim çözümleri ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER:

Paylaşın

Yorumlar