Kadınlar mı daha iyi satar erkekler mi?

Kadınlar mı daha iyi satar erkekler mi?

Satış dünyasında çok tartışılan konuların başında kadınların mı yoksa erkeklerin mi daha iyi satıcılar olduğu gelir. Kadın ve erkekbeyinlerinin farklı çalıştığı, her iki cinsin farklı davranışsal ve düşünsel özelliklere sahip olduğu herkes tarafından kabul edilebilir bir gerçek. Kişisel olarak cinsiyetçi bir yaklaşımı kabul etmemekle beraber böyle bir tartışma satışın iç dinamiklerine ışık tutabilmesi açısından  ilginç olabilir. Kadın satıcıların erkek satıcılardan farkları ve daha başarılı olup olmamaları durumsal olarak değişiyor. Aşağıdaki görüşler kişisel gözlemlere dayanmakta ve genellemeci bir yaklaşımla kaleme alınmıştır.

Kadın satıcılar erkek satıcılardan şu noktalarda ayrışıyorlar:

  • Kadınlar iş süreçlerini yani tanımlamış adımları takip etmekte daha disiplinliler. Satışta başarıdaki en temel faktörde satış süreçlerini bıkmadan usanmadan uygulamak ve çıkan sonuçlara göre sürekli yaklaşım geliştirmek olduğuna göre bu noktada kadınlar öne çıkıyor.
  • Satış süreçleri çoğu şirkette belirlenmemiş olduğu için satışta başarının çok muğlak olduğu ortamlarda ise erkek satıcılar öne çıkıyor. Erkek satıcılar satışa giden en kestirme ve çoğu zaman da en kolay yolu çok hızlı bulabiliyorlar. En hızlı ve en kolay her zaman en iyi sonucu getirir mi o da tartışmalı bir konu.
  • Kadın satıcılar genel olarak şirketlerine daha bağlı hissediyorlar. Eğer yaptıkları işten mutlularsa aynı pozisyonda uzun zaman çalışabiliyorlar. Erkek satıcıların iş değiştirme oranı daha yüksek. Bu açıdan bakılırsa kadın satıcıya yapılan yatırımın geri dönme olasılığı daha yüksek.
  • Kadın satıcıların yönetilmeleri daha sıkıntılı olabiliyor. Detaycı yapıları, değer ve prensip odaklı yaklaşımları, iş yerindeki adalet beklentileri satış yöneticisi açısından  problem oluşturmaya aday.
  • Satışta çok önemli olan takip konusunda kadın satıcılar çok daha iyiler. Satış toplantıları sonucunda ortaya çıkan aksiyonları, yapılacakları çok iyi takip ediyorlar. Çok iyi kadın satıcılarla çalıştım. En kuvvetli ortak özellikleri takip diyebilirim.
  • Satıcının az sayıda alıcıyla daha derin ilişkiler kurması gereken işlerde ise erkek satıcılar daha iyiler. Erkek satıcılar yaklaşım esnekliği isteyen satış pozisyonlarında da daha etkililer. Gene erkek satıcılar proje satışlarında çoklu ilişkileri biraz daha iyi yönetiyorlar.
  • Kadın satıcılar müşteriyi sınırlandırma ve hayır deme konularında erkeklerden daha iyi durumdalar. Müşterinin fiyat indirim talepleri karşısında daha dik durabiliyorlar.
  • Alıcıların çoğunun erkek olduğu için kadın satıcıların daha başarılı olduğu yaklaşımını ise doğru ve gerçekçi bulmuyorum. Bu görüşün geçerliliği olsa bile artık öneminin kalmadığını düşünüyorum.
  • Seyahat, ziyaret gibi konular devreye girince ise erkek satıcılar öne çıkıyor

Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha iyi satıcılar sorusunun genel geçer bir cevabı yok. Farklı durumlar farklı satıcı profilleri gerektiriyor.  Ama kesin olan satış mesleğinde daha çok kadın satıcı olması gerektiği.

Kadın satıcıların dünya kadınlar gününü kutluyorum.

Yorumlar