Rozetlerin ve Liderlik Sıralamalarının Ötesine Geçin

Kurumsal eğitimin olgunlaştırılmasında oyunlaştırmanın kullanımı ile birlikte, onu daha da ilerletecek stratejiler bulmaya odaklanıldı. Bu makalede sizlerle, rozetlerin ve liderlik sıralamalarının ötesine geçen 5 gamification örneği paylaşacağım. 

Kurumsal Eğitimde Gamification: Rozetlerin ve Liderlik Sıralamalarının Ötesinde

Şunu düşünün: Ulusal çapta örgütsel bağlılık verilerine göre, USA’deki işletmeler – dolayısıyla tüm USA ekonomisi –, örgütsel bağlılığı olmayan ve aktif olarak buna karşı olan çalışanların yüksek yüzdesinden dolayı maksimum çalışan performansına ulaşamıyor olabilir.

Çalışanlarınızdaki Örgütsel Bağlılık ve Performans Artışı İçin Neden Gamificationı Gerekli Bir Strateji Olarak Benimsemelisiniz?

Gamificationın amaçları, yüksek örgütsel bağlılığı sağlamak, davranışları değiştirmek, işbirlikleri ve inovasyonu kamçılamaktır. İşletmelere sağladığı olanaklar çok geniştir – bağlılığı olan müşteri sayısının artmasından, inovasyonu ve çalışan performansının gelişimini sağlayan işbirlikçi platformlara kadar.

Gartner, 2020 gamification raporunda, gamificationın diğer yeni trendler ve teknolojilerle bir araya geldiğinde aşağıdaki unsurlar üzerinde önemli bir etki yaratacağını öngörüyor:

 • İnovasyon
 • Çalışan performansının oluşturulması.
 • Yüksek öğrenimin globalizasyonu.
 • Müşteri bağlılığı platformlarının ortaya çıkması.
 • Kişisel gelişim üzerine oyunlaştırma

Buna ek olarak, gamification, aşağıdaki durumları tetikleyecek bir anahtar faktör olarak görülmektedir:

 • Hızlandırılmış bir geribildirim döngüsü.
 • Net hedefler ve oyun kuralları.
 • İlgi ve merak uyandıran hikâye.
 • Zorlayıcı ama başarılabilir görevler.

Kurumsal eğitimin hangi unsurları gamificationa uygundur?

Kurumların kuşku duydukları bir yaklaşım olmaktan çok etkili bir öğrenme stratejisi olma saygınlığını kazanmaya kadar, gamification uzun bir yol kat etmiştir. Günümüzde işletmeler onun potansiyelinin farkına varmış olup, aslında bugün geniş çevrelerde kabul edilmiş olması hiç de şaşırtıcı değildir.

Bizler EI Design’da gamification tekniklerini kurumsal eğitimlerimiz için üç yıldan uzun bir süredir kullanmaktayız.

Geniş çeşitlilikte bir kurumsal eğitim ihtiyacını karşılamak için gamificationı temel alan çözümler ortaya koyduk. Gamification tekniklerini nasıl ve neden kullandık:

Çeşitli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak (göreve getirme, işe alıştırma, davranış değişikliği, sosyal beceriler ve uyum dâhil)
Kısmi olarak gamificationı ekleyerek geleneksel e-Öğrenme temelli eğitimi ilginç hale getirmek.
Eğitmen tarafından yönlendirilen eğitimi canlandırmak (oyunlaştırılmış değerlendirmeler katarak).
Hazır öğrenme setlerinin bir parçası olarak (Öğrenme değerleri ortaya koyarak)
Sosyal öğrenme, mikro öğrenme ve Performans Desteği gibi diğer yenilikçi stratejilerle bir arada.

Son üç yıl içinde gamification stratejilerimiz gelişti ve olgunlaştı. Artık yaklaşımlarımız rozetlerin ve lider sıralamalarının ötesine geçerek kişiselleştirme, mikro öğrenme, sosyal öğrenme, mobil apps ve öğrenme portalları gibi diğer yaklaşımlardan maksimum derecede faydalanmaktadır.

Güçlü Bir Öğrenme Stratejisi Yaratmak Üzere, Rozetlerin ve Liderlik Sıralamalarının Ötesine Nasıl Geçebilirsiniz?

Gelin sizinle, yüksek etkili kurumsal eğitimleri yaratmak için kullandığımız gamification tekniklerini gösteren -kendi bilgi havuzumuzdan- 5 örnek paylaşayım.  Bu çözümlerin her biri belirli öğrenme hedefleriyle (ciddi öğrenme) buluşmak üzere hizalanmış olup, aşağıda sıralanan son trenleri de benimsemektedir:

 • Öğrenme portalları.
 • Mikro öğrenme.
 • Öğrenme süreçleri.
 • Sosyal öğrenme.

Bu örnekler aynı zamanda dünya çapındaki Öğrenme ve Gelişim ekiplerinin kullandığı dilek listesiyle de, aşağıdaki faktörleri içererek hizalanmaktadır:

 • Yüksek çalışan bağlılığı
 • Yüksek tamamlama oranı
 • Bilginin ileri derecede akılda kalması
 • Edinilen bilginin uygulanmasına yönelik itme.
 • Birlikte öğrenme.

...

Asha Pandey, 24 Ekim 2017

Kaynak

Paylaşın

Yorumlar