Performans Odaklı Oyunlaştırılmış Prim ve Ödül Sistemleri

Prim sistemini, oyunlaştırma yaklaşımıyla ele aldığımızda şu tanımı yapabiliriz; “Belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla, çalışanları, önceden tanımlanmış davranışları sergilemeye motive etmek için tasarlanmış sistemlerdir.”

Amaç ise firmanın belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için çalışanlardan beklenen davranışların gerçekleşmesidir.

Ölçümlenen şeyler, çalışanların davranışları olduğu gibi, tüm bu davranışlar sonucundaki gerçekleşmeler de olabilmektedir.

Dolayısıyla oyunlaştırma yaklaşımında, prim sisteminin içine sadece tek başına karlılığı veya ciroyu almak çok anlamlı değildir. Asıl olan çalışanın hangi davranışları gerçekleştirerek ciro artışı veya karlılık artışını sağlanabileceğini tespit etmek ve ek olarak bu davranışları da motive edip ölçümlemektir.

1.Ne zaman ihtiyaç var?

Eğer;

Dışarıdan itici bir güce ihtiyacınız varsa,
Rekabet çok sertse,
Kapasitenizi tam olarak kullanmıyorsanız,
Pazarda büyümek istiyorsanız,
Agresif hedefleriniz varsa…

Evet, prim sistemini en azından bir deneyin. Hayatınızda büyük farklar yaratacaktır.

Eğer;

Dışarıdan itici bir güce ihtiyacınız yoksa,
Rekabet düşükse,
Kapasitenizi tam olarak kullanıyor ve hatta yetişemiyorsanız,
Pazarda büyümede sorun yaşamıyorsanız,
Agresif hedefleriniz yoksa…

Prim sistemi, hayatınızda çok fark yaratmayabilir.

2.Kimlere uygulanır?

Prim sistemini, satış departmanlarında rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ancak bunun dışındaki departmanlarda eğer çok ciddi performans bazlı kriterler yoksa uygulamayın. Satış dışındaki departmanlarda dönem bazlı performans kriterlerine göre ikramiye sistemini uygulayabilirsiniz.

3.Ne yapalım?

 • Şirket hedeflerini belirleyerek başlayabilirsiniz.
 • Bu hedefler somut, kişileri zorlayıcı ve aynı zamanda da ulaşılabilir olmalıdır.
 • Bu hedeflere yönelik olarak ve bu hedefleri besleyecek performans göstergeleri belirlenmelidir.
 • Bu performans göstergelerini besleyecek davranışlar belirlenmelidir.
 • Kişisel hedefler ayrıca belirlenmelidir.
 • İçsel ve dışsal ödüller belirlenmelidir.
 • Adil olmalıdır.
 • Somut ve şeffaf olmalıdır.
 • Zamanında ve önceden taahhüt edildiği gibi dağıtılmalıdır.
 • Bireysel ve takım hedefleri olmalıdır.
 • Zamana bağlanmalıdır.
 • Süreç devamlı geri bildirimlerle desteklenmelidir.
 • Kişilerin takip edebileceği ana kilit performans sayısı maksimum beştir, belirlenen sayılara dikkat edilmelidir.
 • Satış profesyonelinin ve yöneticilerinin anahtar performans göstergeleri farklı olarak belirlenmelidir.
 • Kurgulanan tasarım, çalışanları daima akışta tutmalıdır.
 • Oyunlardaki gibi seviyeler olmalıdır.
 • Rekabet unsurları eklenmelidir.
 • Başarılar görünür kılınmalıdır.
 • Çalışanlar tarafından kolayca anlaşılır ve takip edilebilir olmalıdır.
 • Nedensellik mutlaka korunmalıdır.
 • Prim sistemi herkesi motive edebilme gücüne sahip olmalıdır.

4.Ne yapmayalım?

 • Sistem takipsiz bırakılmamalıdır.
 • Hedefler net olamayan şekilde tanımlanmamalıdır.
 • Aidiyet duygusu her zaman korunmalıdır. İçerde huzursuzluk verecek eşitsizliklere fırsat verilmemelidir.
 • Baştan belirlenen kurallar ve tasarım sürekli değiştirilmemelidir.
 • Primler zamanından çok sonra dağıtılmamalıdır.
 • Primler hak edilen tutarda dağıtılmalıdır, hak edilenden daha az olmamalıdır.
 • İçeride hile yollarına minimum düzeyde açık olmalıdır, kontrolleri sağlanmalıdır ve fraud olmamalıdır.
 • Hedeflerle uyumlu olması sağlanmalıdır. Belirlenen davranışların, bizi belirlenen hedeflere ulaştırması istenir.
 • Tutarlılık ve şeffaflıktan uzaklaşmaması sağlanmalıdır.
 • Sistemin anlaşılır olmaması, gerçekleşmeleri ve uygulamanın verimliliğini düşürür.
 • Anlık takip edilememesi ve geri bildirimin olmaması uygulamanın verimliliğini düşürür.

Prim konusunu oyunlaştırma bakış açısı ile aktaracağımız ve oyunlaştırma tasarımı ile uygulanmasını deneyimleyeceğimiz atölye çalışmamıza bekleriz.

 

Atölyemize katılın, kendi prim sisteminizi kendiniz tasarlayın…

Meeting ID: 917 6265 0660

Passcode: HOH2021

Paylaşın

Yorumlar