Oyunlaştırmanın Motivasyon ve Bağlılık Üzerindeki Etkileri

Bir iş yerinin başarıya ve hedeflerine ulaşabilmesi için o iş yerinde work engagement (işe bağlılık) kavramının oluşması, çalışanların istek ve motivasyonlarının yüksek olması en önemli koşullar arasında yer alır. Özellikle günümüz iş dünyası içerisinde çalışanların fiziksel, bilişsel ve duygusal enerjisini eş zamanlı olarak iş performansına yansıtması hem çalışanın daha verimli olmasının hem de iş yerinin hedeflerine ulaşabilmesinin önünü açar. Oyunlaştırma bu noktada hem motivasyonu hem de bağlılık yaklaşımını bir arada sağlayarak çalışanların verimliliğini artıran, başarı seviyelerini yükselten önemli bir çözüm aracıdır. Gelin şimdi oyunlaştırmanın bu iki kavramı nasıl sağladığını birlikte inceleyelim. 

Oyunlaştırma ile Motivasyon ve Bağlılik (Engagement) Sağlayın

Oyunlaştırma oyun tasarım ilkelerini oyun dışı bağlamlara uygulayarak katılımcıların keyifli bir ortam içerisinde bilgi, beceri ve verimliliklerini artırmasını sağlayan bir motivasyon aracıdır. Hikayeleştirme, oyun içi hedef ve seviyeler, kurallar, ödül ve anında geri bildirim dinamikleri katılımcıları oyun içerisinde tutmayı sağlarken doğal bir yoldan kendilerini hedefe odaklamalarına ve içsel bir güdü ile verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Oyun kurgusu, hikaye ve oyun unsurlarının bir arada yer alarak iş yerindeki görev, hedef ve süreçlere entegre edilmesi çalışanların iş stresini azaltarak, yaptıkları işten keyif almalarına, dışsal etkenlere bağlı kalmadan işlerini sevmelerine ve işlerinden tatmin olmalarına yardımcı olur. Oyunlaştırma içerisinde kullanılan övgüler, statüler, rozetler, seviyeler, ödüller gibi oyun unsurları çalışanların motive olma güdülerini etkileyerek onları destekler ve kendilerini şirketin ve hikayenin bir parçası olarak hissetmelerini sağlar. 

Oyunlaştırmanın bir diğer önemli özelliği olan anında geri bildirim ise hem çalışanları hem de yöneticileri dolayısıyla tüm şirketi besleyen ve geliştiren, motivasyonu ve beraberinde work engagement kavramını oluşturan önemli bir araçtır. Yöneticiler çalışanların başarı ve performanslarını anında geri bildirimler sayesinde destekleyerek onların kendilerini daha önemli hissetmelerini, çalışanların kendilerini daha iyi tanıyarak geliştirmelerini sağlayabilir. 

Kısaca özetlemek gerekirse oyunlaştırma ile çalışanların işe katılım, adanma ve bağlılık duygularını güçlendirip, beraberinde hem içsel hem de dışsal motivasyonlarını artırabilmek mümkündür. Oyun içerisinde yer alan görevler, yarışmalar, liderlik tabloları ve ödüller gibi unsurlar ile çalışanlar bir yandan keyifli ve eğlenceli bir dünyanın içerisinde hedeflerini yerine getirirken bir yandan da yaratılan sürece doğal bir yolla dahil olarak engagement ve motivasyon duyularını artırabilir.

Paylaşın

Yorumlar