Oyunlaştırmanın İş Dünyasındaki Devrimi

Oyunlaştırma günümüz iş dünyasının en yeni trendlerinden biri. Performans artırmaya yönelik önemli bir strateji olarak hayatımıza giren oyunlaştırma sayesinde çalışanların günlük performansını motive ederek iyileştirmek, katılım ve etkileşimi artırmak, çalışanlar arasındaki sosyal bağı kuvvetlendirebilmek ve tüm bunlar sonucunda işine bağlı motivasyonu yüksek bir ekip elde edebilmek mümkün. İş dünyasında oyunlaştırma konusu henüz birçok şirket için yeni bir kavram gibi görünse de aslında şimdiden devrim yarattığını ve gelecekte de yaratmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Oyunlaştırmanın İş Dünyasına Etkileri

1 . İçsel Motivasyonu Artırır

Oyunlaştırmanın iş dünyası üzerinde onlarca faydası var ancak en önemlilerinden biri hiç şüphesiz ki içsel motivasyona olan katkıları. Bir şirkette içsel motivasyon duygusu ile işini sürdüren bir ekipten daha değerlisi yoktur. Dış faktörlerden bağımsız, herhangi bir ödül ya da baskıya gerek duymadan çalışanların kendi istek ve ilhamları ile harekete geçmeleri yani içsel motivasyon ile işlerini sürdürmeleri kendilerini özgür ve yetkin hissederek şirket hedeflerine daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Oyunlaştırma sayesinde iş dünyasındaki tüm departmanlar çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarabilecek içsel motivasyon unsurlarını kullanarak onların doğal yoldan motive kalmalarını sağlayabilir.

2 . Çalışan Katılımını Artırarak Şirket Başarısını Etkiler

Oyunlaştırma kişisel katılımı artırmayı sağlayarak şirket performansını daha iyi hale getirebilecek bir çözüm platformudur. Doğru ve etkili bir şekilde tasarlanan bir platform üzerinden çalışanlara bireysel ya da takım olarak verilecek hedefler, kişilerin sürece katılım oranını artırabilir. Oyunlaştırma sayesinde KPI'lar, hedefler, iş sonuçları ve etki ölçülebilir, performans gözlemlenerek iyileştirilebilir.

3. Veriye Dayalıdır

Oyunlaştırma platformları kullandığı oyun mekanikleri ile çalışanların performansını ölçmek ve raporlamak için ilgili verilerin yakalanmasına yardımcı olur bununla birlikte veriyi kullanarak çalışan performansını motive edebilmeyi sağlar. Kullanıcı giriş verileri, tamamlama oranları, puanlar, ödüller, rozetler gibi sağlanan verilen ile çalışana anında geri bildirim yapabilmek, çalışanı tebrik edebilmek mümkün olduğu gibi çalışanlar da hedeflerinin neresinde olduklarını ve gelişimlerini her yerden kolayca takip edebilir.

4 . Her Sektörde Uygulanabilirdir

Oyunlaştırma yalnızca belirli sektörlerin katılımı için tasarlanan bir platform değildir. İş dünyasında aklınıza gelebilecek her türlü alanda oyunlaştırmayı kullanabilirsiniz. Pazarlamadan satışa, işe alımdan çalışan eğitimine, oryantasyondan çağrı merkezi yönetimine aklınıza gelebilecek her alanda oyunlaştırma bir çözüm olabilir. Oyunlaştırma ile;

  • Müşteri sadakati artırılarak gelir artırılabilir,
  • Oyunlaştırılmış eğitim programları ile çalışan bilgisi artırılabilir,
  • Çalışan motivasyonu ve buna bağlı olarak performansı artırılabilir,
  • Uzaktan ekip yönetimi sağlanabilir,
  • Çağrı merkezi verimliliği artırılabilir,
  • Satış performansı geliştirilerek satış verimliliği artırılabilir,
  • Pozitif geri bildirimler ile şirket içi birliktelik güçlendirilebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse oyunlaştırma iş dünyası için tüm departmanlarda çalışan bağlılığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek çok önemli bir güçtür. Bu gücü şirketiniz için doğru ve etkili bir şekilde kullanmak çalışanlarınızı ve dolayısıyla şirketinizi olumlu yönde etkiler, hedeflerinize çok daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

Yorumlar