Oyunlaştırmanın Bireysel Psikoloji Üzerinde Etkileri

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın dijitale evrilmesi, birçok şeyin olduğu gibi iletişim modellerinin de yenilenmesine yol açtı. Bilgi teknolojilerini verimli bir şekilde kullanarak kişiselleştirilmiş deneyimler kazanmak, kazanılan deneyimleri ve süreçlerin etkileşimlerini gerçek zamanlı takip edebilmek artık farklı yaklaşımlarla mümkün kılınıyor. Oyunlaştırma da bu yaklaşımlardan biri ve belki de en önemlisi. 

Oyun elementlerinin oyunsal olmayan tasarımlar içerisinde; kullanıcıların motivasyonunu, deneyim ve ilgisini artırmak amacıyla kullanılması ile meydana gelen oyunlaştırma bireylerin psikolojileri üzerinde de son derece önemli etkilere sahip.

Oyunlaştırma ve Bireysel Psikolojiye Etkileri

Gabe Zichermann oyunlaştırma için “Oyunlaştırmanın %75’i psikoloji, %25’i ise teknolojidir." cümlesini dile getirmiştir. Gerçekten de doğru bir şekilde ele alındığında oyunlaştırmanın ana konusunun insan psikolojisi olduğunu gözlemleyebiliriz. Bunun en temel sebebi oyunlaştırmanın teknolojiden çok motivasyon, alışkanlık oluşturma, adanmışlık, başarı güdüsü vb. gibi kişisel psikoloji faktörlerine yoğunlaşmasıdır. 

Bireylerin herhangi bir oyun ortamına girmesi onları oyun esnasında oyun şartlarına ve oyun kurallarına bağlı tutacağından, oyuncuların bu bağlılıktan psikolojik anlamda etkilenmemesi neredeyse imkansızdır. Oyun ortamı içerisinde geçirilen zaman, oyunun temel hedeflerinden biri olan sürükleyicilik ve oyun sadakati ile birlikte kişinin psikolojisi üzerinde doğrudan etkiler göstermektedir.

Problem çözmek, rekabet yaratmak, stratejiler oluşturmak, takım çalışması içerisinde bulunmak, sosyalleşmek, başarma hissini tatmak, alışkanlık edinmek gibi birçok insancıl eylem, kişilerin farkında olmadan oyunlaştırma içerisinde gerçekleştirdiği/kazandığı eylemler içerisinde yer alır. Oyunlaştırma kullanıcıların motivasyonlarını artırarak onların daha katılımcı, daha sosyal ve daha verimli olmalarına yardımcı olur. Problem çözme yeteneğini geliştirerek yaratıcı düşünmeye teşvik eden oyunlaştırma, kullanıcıların geçirdikleri zamanı normalden keyifli ve mutlu geçirmesini sağladığı için üretkenliği ve beraberinde sadakati de artırmaktadır. 

Oyunlaştırma kullanılarak ortaya çıkarılan tasarımların, motivasyon ve sürdürülebilirlik kadar ilgi, merak, farkındalık gibi kavramların gözetilerek tasarlanması oyunlaştırmanın daha anlamlı bir halde gelmesine ve bireysel psikoloji üzerinde olumlu etkiler yaratmasına yardımcı olur. Kısaca özetlemek gerekirse oyunlaştırma hangi sektörde kullanılırsa kullanılsın kullanıcıların mutlu olmasını sağlayarak motivasyonlarının artmasına yardımcı olan, kullanıcıları harekete geçirerek hem zihinsel hem de düşünsel anlamda onları geliştiren önemli bir yaklaşımdır.

Paylaşın

Yorumlar