Oyunlaştırmada Geri Bildirim Neden Değerlidir?

İletişim süreçlerinde değeri oldukça büyük olan geri bildirim (feedback); kişilere içerisinde bulundukları durum, olay, görev vb konular ile ilgili olumlu ya da olumsuz yorum ya da görüş iletmektir. Geri bildirim fayda odaklı bir yaklaşımdır, sağlıklı ve etkin iletişim süreçlerinin olmazsa olmazıdır. Oyunlaştırma dünyasının da vazgeçilmez olgusu olan geri bildirim kültürü; kişileri motivasyondan tutun aidiyet duygusuna kadar birçok alanda besleyerek yönlendirir ve gelişimlerini destekler. Gelin bugünkü yazımızda ''Oyunlaştırmada geri bildirim neden önemli?'' konusunu inceleyelim.

Geri Bildirimin Önemi 

Geri bildirim; iletişim süreçlerinde sürecin tek taraflı olmasını engelleyip, çift taraflı ve aktif bir yapıda olmasını sağlar. Verilen mesaj mesajı alan kişinin tepkilerini algılayabilmeyi sağlayabildiği için, mesajı veren kişi gelecekteki iletişim sürecinde iletişim mekanizmasında ve mesajın içeriğinde değişiklik yapma olanağına sahip olabilir. Mesajı  alan kişi ise aldığı mesaj sayesinde kendisine önem ve değer verildiğini hissederek iletişim sürecinde iyileştirmelere gidebilir.

Geri bildirim kişilerin kendilerini daha iyi tanımaları sağlar. Alınan mesajlar kişilerin kendilerini geliştirmelerine, daha yüksek bir motivasyon ve performans ile hedef ve görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Geri bildirim hayatın her alanında kullanılabilir ancak en etkili olduğu alanlardan biri hiç kuşkusuz ki iş dünyasıdır. İş dünyasında geri bildirim:

Çalışanlar arası iletişim becerilerini güçlendirerek sağlıklı ve aktif bir hale getirir.

  • Çok önemli bir motivasyon ve ödül aracıdır.
  • Takım çalışmasını besler, güçlendirir.
  • Davranışları pekiştirir, kişinin kendini geliştirmesine destek olur.
  • Verimliliği artırır.
  • Çözüm ve fayda odaklı bir yaklaşımdır.
  • Şirket kültürü oluşturmanın önünü açar.
  • Çalışan bağlılığını artırır.

Oyunlaştırma ve Geri Bildirim

Birçok kurum geri bildirim kültürü oluşturabilmek için çeşitli çalışmalar yapar ancak genellikle başarısız olur. Özellikle kurum içi pozitif geri bildirim kültürü oluşturabilmek son derece zor ve zaman alacak bir iştir. Oyunlaştırma; içeriğinde bulunan dinamikler sayesinde geri bildirim kültürü oluşumunu destekler. Oyunlaştırmada geri bildirim hızlı, açık ve net bir şekilde verilebilir. Oyun içerisinde sağlanan ve kişiyi pozitif bir şekilde besleyen geri bildirimler katılımcıların neyi doğru neyi yanlış yaptığını anında görebilmelerini sağlar. 

Anında açık ve şeffaf geri bildirimler almak katılımcıların kendilerini değerli ve önemli hissetmelerine yardımcı olur. Bu durum onların motivasyonlarını önemli bir şekilde artırırken aidiyet duygusu, ustalık, verimlilik, mutluluk gibi olguların da artmasını ve beraberinde hedeflere gönüllü bir şekilde ulaşılmasını kolaylaştırır. 

Paylaşın

Yorumlar