Oyunlaştırma Yolculuğu

Kendimizi bildik bileli bir oyunun içindeyiz aslında…

Bebekken ebeveynlerimizin susmamız için ellerimize verdikleri oyuncaklardan yada yemek yememiz için yaptıkları uçak geliyorlardan başlayıp, çocukken okullardaki beden eğitimi derslerindeki oynadığımız türlü türlü oyunlar ve hatta bildiğimiz matematik soruları sonrasında aldığımız motivasyon amaçlı ödül çikolataları, gençliğimizdeyse bizi ekran başına kilitleyen oyunlar ve arkasında bağımlılık yaratan kurguların derinine indiğimizde bu oyun dediğimiz olayların bizim için kişisel ve profesyonel akışlarla birbirlerine bağladığımız aslında oyunlaştırmanın ta kendisidir.

Günden güne değişen ve gelişen dünyaya adapte olmaya çocuklardan çok biz daha zor alışıyoruz. Geçmişe göz attığımızda zamanımızdaki tüm yeniliklere nasıl kolay alıştığımızdan pay biçmemiz yeterli olur.

Bu sebeple şu an ve geleceğin toplumunda olan bireylerin artık dijital dilde konuşmak dışında pek fazla seçeneği gözükmüyor.

Bu yüzden dijital dünyada tüketici olmaktan çok üretici olmamız lazım. Oyunu bile sadece tüketiyoruz. Oynuyoruz kazanıyoruz veya kaybediyoruz sonrasında bitiyor, ardından yeni bir oyun daha sonra yeni bir oyun daha…

Amacını bilmeden yaptığımız şeylerin arasına oyunlaştırmayıda eklemiş olduk.

Oyunlaştırmanın asıl amacı; oyunlara ait olduğu kabul edilen farklı öğeleri kullanarak normalde sıkıcı, durağan olan iş dünyası daha eğlenceli hale getirip motivasyonu üst seviyeye getirmektir.

Oyunlaştırma herşeyi oyun haline getirmek değildir. Bizler oyunlaştırma sayesinde gerçek dünyada olduğumuzu daha çok anlarız para yerine puan, boğucu Rezidance’lar yerine adayı gördüğümüzde.

Oyunlaştırmanın en temel araçlarından biri olan motivasyon aynı zamanda iş dünyasının da vazgeçilmezidir. Çünkü başarılı aynı zamanda mutlu bir iş için motivasyon önemlidir.

Oyunlarda kullanılan seviye, rütbe, madalya vs. gibi motive edici ve rekabete yöneltici unsurlar,oyunla ilgisi fazla olmayan sadece adı oyunlaştırma olan bu kavramı gelecek yıllarda iş dünyasında da sıkça duyacağız.

Pek çok online servis bugünlerde oyunlaştırmayı kullanıyor ve bu sayede hedeflerine ulaşmalarının hazzını yaşıyor.

Oyunlaştırmayla olan kazanma, problem çözme, keşfetme, takım çalışması, takdir edilme, rekabet, hayal kurma, paylaşma, ve farklı kişiliğe bürünme duygusunu kazanan insanlar işlerine bu duygularlarla daha bağlı oluyor.

İnsideSales.com adlı satış arttırma platformunun pazarlama kurulu başkanı Mick Hollison "İnsanları motive eden rekabettir" diyor.

Pek çok kurum çalışanlarının işe bağlılıklarını sağlama konusunda sorun yaşıyor bu sorunu oyunlaştırmayla aşmak mümkün olduğu kadar eğlenceli de.

Paylaşın

Yorumlar