Oyunlaştırma Kullanımı Şirket Kültürünü Nasıl Geliştirir?

Çalışanlarınızın şirket hedeflerini gerçekleştirirken maksimum motivasyon ile çalıştıklarını ve bir yandan da şirkete olan bağlılıklarını artırdıklarını hayal edin. Birçok şirket için bu üç durumun aynı anda gerçekleşebilmesi neredeyse imkansızdır, birçoğu da bunların tümünü gerçekleştirmenin oldukça güç olduğunu düşünebilir. Ancak oyunlaştırma ile çalışanların çalıştıkları işe ve beraberinde kuruma bağlılıklarını geliştirmek ve aynı zamanda şirket kültürünü oluşturabilmek mümkün hatta son derece kolaydır. Peki ama nasıl diye merak ediyorsanız sizleri yazımızın devamını okumaya davet ediyoruz.

Oyunlaştırma ile Şirket Kültürü Oluşturma

İnsan Kaynakları için şirket kültürü oluşturabilmek, tüm çalışanların şirketine bağlı, mutlu ve motivasyonu yüksek çalışabilmesini sağlayabilmek zor bir görevdir. Mutlu ve verimli, çalıştığı kuruma bağlı, ona bir şeyler katabilmekten zevk alan çalışanların olduğu bir ortam yaratabilmek tüm İK ekiplerinin hayalidir ancak bu süreç içerisinde çeşitli engeller ile karşılaşılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Çalışanlarda motivasyon eksikliği,
  • Çalışanlar ile üst yönetim arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanan problemler,
  • Ekipler arası iletişim ve işbirliği eksikliği,
  • Çalışanların şirketin hedef ve misyonunu doğru bir şekilde anlayamaması,
  • Verim alınamayan eğitim süreçleri,
  • Çalışanlar başarılı olduğunda onaylama/geri bildirim eksikliği

Bu engeller insan kaynakları ekiplerinin yaşadığı engellerden sadece birkaçı. Geçmişten bugüne gelen geleneksel yaklaşımlar malesef günümüzün değişen koşullarında şirket kültürü oluşturmak için yeterli olmuyor. İşte oyunlaştırma da tam bu noktada devreye girerek yukarıda yer alan tüm zorlukları ele alıp bunları yenilikçi yaklaşımlar ile çözmeyi ve çalışan bağlılığını dijital ortamda teşvik edebilmeyi sağlıyor.

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırmanın Önemi

İnsan kaynakları için oyunlaştırma günümüzün önemli çözüm yaklaşımlarından biri. Çalışanların oyun unsurları ile doğal rekabet gücünü artırarak, eksik işbirliği ve iletişim gibi engellerin ortadan kalkmasını sağlayan oyunlaştırma; liderlik, ödül, anında geri bildirim, övgü, seviye atlama gibi oyun dinamikleri sayesinde çalışanların motivasyonlarını yükseltmeyi ve bunun karşılığında hedef ve görevlerin yerine getirilmesini keyifli bir yolla gerçekleştirebilir. İK ekipleri için ise oyunlaştırma platformu, çalışanların verdikleri kararları, ekip içi iletişim ve liderlik özelliklerini nasıl kullandıklarını gözlemleyebildikleri benzersiz bir alandır.
Kısaca özetlemek gerekirse oyunlaştırma çalışanların kendilerini yetkin hissedebildikleri, katılımın ve işbirliğinin maksimum seviyede olduğu, çabalar sonucu ödül sisteminin aktif olarak çalıştığı önemli bir çözüm yaklaşımıdır. Kurumların oyunlaştırmadan faydalanması çalışan motivasyonunu ve beraberinde şirket kültürünü artırır.

Paylaşın

Yorumlar