Oyunlaştırma ile Operasyonu Harekete Geçirin

Operasyon ekipleri nasıl güçlü bağlar kurarlar? Onları harekete geçirebilecek şeyler nelerdir? Birçok kurum, operasyon ekiplerini canlandırmak, ekip dinamiklerini güçlendirmek adına çeşitli metotlar dener. Oyunlaştırma ise operasyon ekiplerini harekete geçirecek denenmiş ve kanıtlanmış metotların başında gelir. 

Oyunlaştırmanın Kanıtlanmış Etkileri 

Merak Uyandırır

Oyunlaştırma hem bireysel hem de ekipler arası merak duyusunu teşvik eder. Bir sonraki aşamada ne olacak? Dönemin birincileri hangi ödülleri kazanacak? Günün yarışmasının birincisi kim olacak? Hedeflere kim daha kısa sürede ulaşacak? Oyunlaştırma süreci içerisinde oluşan bu ve bunlar gibi bir çok alandaki sorular ve beklentiler operasyon ekiplerini sürekli motive tutarak işlerine daha sıkı sarılmalarına yardımcı olabilir.

Rekabet ortamı oluşturur

Geçmişte bayiler, birbirilerinden haberleri olmadan yalnızca bölge müdürlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda iletişimde kalarak büyük resimden haberdar olabiliyorlardı. Aldıkları bilgiler tek bir kaynaktan geldiği ve süreklilik göstermediği için ekip ruhunu hissetmeleri, işe kendilerini adamaları ve bağlılık duymaları güçtü. 

Oyunlaştırmayla birlikte oyun alanı şeffaflaştığı, ekipler bilgilere daha kolay ve rahat bir ortamda ulaşabildiği için iş süreçlerini, rakiplerinin neler yapabildiğini ve yapamadıklarını anlık olarak görebilir, bunu doğal rekabet ortamına çevirerek harekete geçebilir ve işlerine daha yoğun bir şekilde odaklanabilir.

Ödüllendirir

Başarı karşılığında ödüllendirme mantığı oyunlaştırma serüveninin de temelini oluşturan ögelerdendir. Ancak oyunlaştırmanın buradaki farklılığı gözlem yapabilmeye müsaade etmesi, ödüllerin daha ayrıcalıklı ve motive edici olması. Oyunlaştırma ile sağlanan ödüller örneğin en başarılı 10 bayinin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seyahate gitmesi ve bu seyahatten eğlenceli görsellerin platform içerisinde herkesle paylaşılması, diğer ekiplerin de motive olmasına, ben de orada olabilirim duyusunu geliştirip motivasyon dürtüsünü geliştirmesine yardımcı olur.

Bağlılığı ve Tutunmayı Arttırır

Oyunlaştırma çalışma ortamlarına yeni bir soluk ve bakış açısı getirir. Çalışanlar birbirlerinin aksiyonlarını anlık takip edip görebilir, birbirleri ile iletişim kurarak oyunun içerisinde kalmaya devam edebilir. Bu da kendilerini işin, ekibin bir parçası olarak görmeyi kolaylaştırır beraberinde bağlılığı artırır.

Harekete Geçiren İç Görüler Verir

Takım kurgularında kimi zaman planlamada sorunlar yaşanabilir. Örneğin kalabalık ekiplerde iş sayısı az ya da tam tersi küçük ekiplerde iş sayısı fazlaysa hedeflere ulaşmada problemler yaşanabilir. Kağıt üzerinde ve planlamada her şey yolunda gibi gözükse de operasyonda fark edilmeyen planlama hataları bağlılığı, motivasyonu ve beraberinde hedeflere ulaşmaya olan inancı azaltacaktır. Oyunlaştırma platformu ekipler arasındaki bu eşitsizliği görmeyi sağlayıp, dengeli bir rekabet ortamı oluşturulmasına aracılık eder.

Paylaşın

Yorumlar