Oyunlaştırma ile İş Yerinde Artan Performans

Kulağa öyle gelse de oyunlaştırma eğlenceyi işin üzerinde tutmak demek değildir. Bunun yerine, oyunlardan alınan ödül, puan, teşvik ve diğer konseptlerin çalışanları güdülemek ve motive etmek için kullanılmasıdır. 

Başarının anahtarı

GameEffective.com diyor ki, “İşi sevimli ya da ‘eğlenceli’ ya da ‘oyun-gibi’ bir hale getirmek işe yaramaz, ama oyunlaştırmayı iş için bir form-takipçisi gibi kullanmak çok işe yarar; bu, performansı değiştirmenin ötesinde çalışan performansı hakkındaki düşünceleri ve konuşmaları da etkiler.” Sitede, oyunlaştırma uygulamalarınızdan en iyi sonuçları alabilmeniz için birçok kilit unsur paylaşılmaktadır.

Gerçek Zamanlı Performans Yönetimi

Performans değerlendirme ödül yöntemleri çoğu şirket tarafından kullanılmaktadır. Bu “X konusunda harika bir iş çıkardın Bill” şeklinde gayri resmi olabileceği gibi, objektif ve şeffaf ölçütlere sahip (daha fazla bilgi aşağıdadır) ideal olan resmi bir işleyiş de vardır. Maalesef, resmi bir performans yönetim uygulaması kullanan şirketlerin çoğu üç aylık ya da yıllık değerlendirmelere odaklanmaktadır. Bu ise yönetici ve çalışanların performans değerlendirmesi konusunda belli bir davranış benimsemesini zorlaştırır. Oyunlaştırma ise, aksine, davranışlarla sonuçları hizalayabilmek için anlık sonuçlara odaklanır. 

Objektif ve Adil

Kimse kendisine adil davranılmadığını ya da diğer çalışandan farklı bir standarda tabi tutulduğunu hissettiği bir değerlendirmeden geçmek istemez. Değerlendirme sürecindeki öznellik algısı ya da adaletsizlik, bu sürecin hem çalışanlar hem de değerlendiren kişiler üzerindeki etkinliğini tahrip edici bir etki yaratabilir. Bir oyunun metrikleri tüm çalışanlara adil ve objektif bir şekilde davranmalıdır. Oyunlaştırma değerlendirmesinin gerçek zamanlı oluşu, öznelliğin minimum düzeyde tutulmasını sağlamaya yardımcı olur.

Şeffaf

Başarılı bir oyunlaştırma programının bir başka yararı ise sağlayabileceği şeffaflıktır.

Bu sadece metrikler, bu metriklerin amaçları ve genel olarak programla ilgili olan şeffaflık değil, aynı zamanda bir arada çalışanların aynı hedef ve adil ölçümlerle nasıl bir performans sergiledikleri açısından da bir şeffaflıktır. Bu şeffaflık çalışanları motive etmeye – çalışma arkadaşlarıyla aynı düzeye gelebilmek için gelişim göstermeleri gerektiğini anlamaları ya da bu kişilere göre gösterdikleri başarıdan güç almaları – ve aynı zamanda eşitlik anlayışını teşvik etmeye yardımcı olur; çünkü çalışanlar herkesin aynı şeffaf metriklere göre izlendiğini görebilirler.

Uygun Ölçümler

Şeffaflık önemli olsa da bu demek değildir ki çalışanlar göreceli performanslarına göre değerlendirilmelidir. Amaç; çalışanları birbirleriyle boy ölçüşür hale getirmek değil, doğru davranışları teşvik etmektir.

Oyunlaştırmanın çalışan katılımını ve performansını artırma yönünde giderek artan bir popülaritesi var. Ama şunu unutmayın ki oyunlaştırma ciddi bir meseledir. Başarıya ulaşmak için oyunun amaçlarını, kurallarını ve ödülleri doğru bir şekilde tasarladığınızdan emin olmalısınız.

...

Bu yazı Türkiye’deki oyunlaştırma çalışmalarına katkıda bulunmak için Türkçeleştirilmiştir. Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaşın

Yorumlar