Oyunlaştırma Dinamikleri Nelerdir?

İngilizcedeki “Gamification” kelimesinden dilimize geçen “Oyunlaştırma” oyun dinamiklerini kullanarak kullanıcı deneyimini ve kullanıcının söz konusu ortama bağlığını artırmayı amaçlayan bir tasarım sürecidir. Oyunlaştırma ''oyun'' kavramı ile benzerlikler gösterse de aslında temelde amaç ve tasarım süreci olarak farklılıklar içerir. Örneğin oyun dinamikleri, oyunlaştırma içerisinde tasarıma uyarlanarak kullanıcıların dikkatini çekmek, motivasyon ve katılım gücünü artırmak amacı ile kullanılır. Yani oyunlaştırmada katılımcılar bir yandan oyun oynamanın eğlencesini yaşarken bir yandan da yaratılan sürece doğal bir yolla dahil olur ve bu da oyunun tasarımsal yapısını oluşturan oyunlaştırma dinamiklerinin doğru ve etkili bir şekilde kurgulanması ile sağlanır.

Oyunlaştırma Dinamikleri

1 . Hikayeleştirme

Hikayeleştirme oyunlaştırmanın en temel dinamiklerinden biridir. Katılımcıları sürecin içerisine dahil etmek, süreci daha keyifli hale getirmek için kullanılan hikayeleştirme; süreç ile katılımcı arasında anlamlı bir bağ kurabilmeyi sağlar. Hikayeleştirme sonuç odaklıdır, yapılan eylemlerin akılda kalmasına, mesajların katılımcıya direkt ulaşmasına yardımcı olur.

2 . Hedefler 

Olmazsa olmaz bir dinamik olan hedef kavramı, süreç içerisinde hem motivasyonun artması hem de katılımcının ve dolayısıyla sürecin başarıya ulaşması için önemlidir. Oyunlaştırma içerisinde yer alan hedefler katılımcıları sürekli olarak oyuna bağlı tutarak, akışın devamlılığını sağlar. Hedefler sayesinde katılımcılar motivasyonlarını yüksek tutarak verimliliğini artırabilir.

3. Kurallar 

Oyunlaştırma; belirli kurallar çerçevesinde işlenerek herkes için eşit ve değişmez kurallar içermelidir. Hatırlatmalar, anında geri bildirimler, ceza ya da ödüller herkesin görebileceği bir ortam içerisinde sergilenmelidir. Kurallar bütünü sayesinde katılımcılar gösterdikleri çabalar sonu bir şeyler elde edebildiklerini fark ettikleri gibi, hedeflerine ulaşma yolunda daha emin ve güvenilir bir ortam içerisinde ilerler.

4 . Geri Bildirimler

Oyunlaştırmanın en değerli dinamiklerinden biri olan geri bildirimler; katılımcıların performanslarını ölçebilmelerini, ilerleme sağlamaları için nelere ihtiyaç duyduklarını görmelerini sağlar. Geri bildirimler ile katılımcı bir üst seviyeye ilerlemek ya da hedefini yerine getirebilmek için desteklenir. Hızlı geri bildirim sayesinde katılımcı süreç içerisinde neyi doğru neyi yanlış yaptığını anında görme/bilme şansı yakalar ve bu da onu oyuna bağlayarak, motivasyonunun artmasına yardımcı olur.

5 . Ödüller

Ödül; katılımcıyı motive veya engage etmek için kullanılan, katılımcıların daha verimli olmasına yardımcı olan bir başka dinamiktir. Ödül sayesinde katılımcılar süreç sonunda varacakları yeri bilerek kendilerini motive edebilir. Somut ya da soyut farklı şekillerde kurgulanabilecek olan ödüller sayesinde katılımcılar arası dostane rekabet ve katılımcı genel motivasyonu güçlenir, sürecin başarılı olma ihtimali güçlenir.

Paylaşın

Yorumlar