Ölçmediğiniz Şeyi Oyunlaştıramazsınız

Çok bilinen bir söz vardır. ''Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz.'' Hayatın her alanında bir başucu cümlesi olarak kullanılabilecek olan bu sözü biz bir adım öteye götürüp ''Ölçmediğiniz şeyi oyunlaştıramazsınız.'' diyoruz. Peki ama neden? Birçok insan oyunlaştırmayı teknolojiden ibaret zannederek oyunlaştırma çözümleri kavramının daha çok ''oyun'' tarafına odaklanıyor. Ancak aslında oyunlaştırma temelde analiz ve veriye odaklanan, insan davranışlarını oyun dinamiklerini kullanarak ölçümlemeyi amaçlayan bir çalışma stratejisidir. Gelin konuyu biraz daha açalım...

Ölçümlemenin Oyunlaştırmadaki Yeri

Oyunlaştırma tasarlanırken, katılımcıların davranışlarını doğrudan ( hedef belirleme, harekete geçirme) ya da dolaylı olarak (motivasyonu artırma, ekip ruhunu iyileştirme) değiştirecek şekilde tasarlanmalıdır. Amaç oyun mekanikleri sayesinde katılımcıları eğlendirerek bağlanma (engagement) duygularını harekete geçirmek, bunu yaparken de süreç ve deneyimleri ölçümleyerek veri elde etmek olmalıdır. Yani oyunlaştırma, katılımcıların başarılarını ve gelişimlerini sürekli olarak ölçerek ve ödüllendirerek, onların rekabetçi içgüdülerinden yararlanarak onlara ilham verir.

Kullanıcılar ayrıca oyunlaştırma platformuna farklı kanallar üzerinden derlenen verileri toplayarak bu veri kaynaklarını platform içerisinde kullanabilir. Bunun en önemli getirisi ise katılımcıların uçtan uca performansını gözlemleyip, ölçümleyip iyileştirebilmektir. 

Oyunlaştırma katılımcılara gerçek zamanlı ölçümleme imkanı sunar. Oyunlaştırma stratejisinde yerleşik bir dizi matris olduğu göz önüne alındığında, kuruluşların oyunlaştırma girişimlerinin başarısı hakkında fikir edinmeleri ve kullanmaları için üretilen çok sayıda da veri vardır. Oyunlaştırma analitiği ise tam bu noktada devreye girer ve oyunlaştırma çözümünün beklenen değişikliklerini yaratıp yaratmadığını değerlendirmeye yardımcı olur. Oyunlaştırma analitiği, oyun sistemi ile kullanıcının davranışını izler, kullanıcı davranışlarına ilişkin değerli bilgiler sağlar. 

Oyunlaştırma sayesinde kullanıcı eylemlerine ilişkin güvenilir bilgiler edinebilmek mümkündür. Bireysel ya da takım olarak kullanılan oyunlaştırma çözümlerinde, oyun kullanım süreleri değerlendirilebilir, oyunlaştırmanın performansı nasıl iyileştirdiğini anlamaya yardımcı olabilecek analizler yapılabilir. Oyunlaştırma süreci ile elde edilen veriler yardımıyla oyun yöneticisi daha sonra kullanıcılar için oyunlaştırma deneyimini optimize etmenin yollarını belirleyebilir ve ayrıca oyunun genel çalışan performansına nasıl katkıda bulunduğunu değerlendirebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse temelde oyun ve veri arasındaki ilişki organik bir ilişkidir. Oyunlaştırma sayesinde yapılan analizler ile kullanıcı etkinliklerini, katılım düzeylerini, etkinlik düzeylerini, oyuncu segmentlerini vb. gerçek zamanlı ölçümleyebilmek, ölçümlemeler sonucunda tüm süreçler üzerinde iyileştirmelere gidebilmek mümkündür.

Paylaşın

Yorumlar