Kurumsal Oyunlaştırma Projesi Yaratmanın Yolları

Kurum kültürü oluşturabilmek için oyunlaştırma gerekli mi? Kurumsal oyunlaştırma uygulamaları işe yarar mı? Birçok şirket, çalışanları ile arasında bağ kurabilmek, kurum kültürü yaratarak motivasyonu yüksek, bağlı ekipler oluşturabilmek için çeşitli yollar dener. Bu yolların başarılı bir sonuca varabilmesi için ise iletişim sağlaması, güven vermesi, ödüllendirmesi ve beraberinde sıkıcılıktan uzak keyif içermesi son derece önemlidir. Kurumsal oyunlaştırma çözümleri, kurum kültürü oluşturabilmenin en etkili yollarından biridir. 

Oyunlaştırma Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Oyunlaştırma kurumsal şirketlerin hemen tüm departmanlarına uygulanabilir bir çözüm aracıdır:

Satış departmanları için uygulanan bir satış oyunlaştırması; satış görevlilerinin nasıl ve ne satması gerektiğini, hangi hedefe nasıl ulaşmaları gerektiğini, bir müşteriye kaç kez dokunmalarının beklendiğini ve hangi performansın beklendiğini iletebilir.
Eğitim oyunlaştırması; kurumsal şirketlerin eğitim süreçlerinde hangi öğrenme hızının en iyi olduğunu, hangi kursların veya öğrenme öğelerinin önemli olduğunu ve (quizlerle) hangi bilgi seviyesinin gerekli olduğunu iletebilir.
Çağrı merkezi oyunlaştırması; çağrı teslim süresi ve sorun çözümü gibi çeşitli temsilci metrikleri arasındaki etkileşimi iletebilir.

Peki bu iletimleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için oyunlaştırma nasıl kurgulanmalıdır? 

Oyunlaştırmanın Kurgusu Nasıl Belirlenir?

1 . Doğru Kuralları Belirleyin

Kurumsal oyunlaştırma projesinin başarıya ulaşabilmesi için kuralların doğru, açık ve net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen kurallar şirketin beklentilerinin ne olduğunu çalışanlara açık bir şekilde iletmeli, çalışanlar şirket ile arasında bağ kurabilecek şekilde kuralları anlayabilmelidir.

2 . İletişim Sağlayın

Oyunlaştırma, özellikle uzaktan çalışan ekipler için, çalışanlar arası iletişimi güçlendiren özel araçlardan biridir. Oyun kurgusu içerisinde çalışanlar birbirlerinin ilerlemesini takip edebilir, başarıları paylaşabilir. Kurgu aşamasında mutlaka bu özelliğe dikkat edilmeli, süreç içerisinde başarılarına göre en çok gelişme gösterenler için takdirler hazırlanmalı, bekleyen eylemlerle ilgili hatırlatmalar, katılımcıların hedeflerine daha tutarlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacak ve uyum sağlanmasına, başarı fırsatlarına  ve alışkanlıklar oluşturmasına yardımcı olacak özellikler eklenmelidir. 

3 . Çalışan Bağlılığına Önem Verin

Çalışanları kurumsal hedeflerden haberdar etmek ve onları öğrenmeye ve diğerlerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeye teşvik etmek kurumsal oyunlaştırma kurgusunun önemli maddelerinden biridir. Kurgu; her bir çalışanın kurumsal hedeflerin farkındalığıyla başlayarak, kurumsal uygulamalar veya teklifler hakkında eğitim ve öğrenimden geçerek ve sonunda diğer çalışanları aynı yolda yönlendirerek katılım sürecinden nasıl geçtiğini adım adım belirlemeli ve buna göre hazırlanmalıdır. Oyunlaştırmada bu maddelere önem verilerek kurgu sağlandığında çalışan bağlılığı da önemli ölçüde artırılabilir.

Paylaşın

Yorumlar