Kurum Kültürü Oluşturmak Satış Ekiplerini Nasıl Etkiler?

Bir kurumu daha ileriye götüren önemli noktalardan biri olan ''kurum kültürü'' kavramı, çalışanların şirket içerisinde hem birbirleri ile hem de şirket ile iletişim - etkileşim kurma şeklini tanımlayan, çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen bir kavramdır. Kurum kültürü içerisinde şirket vizyon ve misyonunu, etik değerleri, hedefleri barındırır. Tüm şirket çalışanları için çok değerli bir kavram olan kurum kültürü kavramı satış departmanlarını da tüm yönleri ile etkileyen bir kavramdır.

Kurumların bu kavramı güçlendirme özelinde yaptığı çalışmalar daha mutlu daha üretken ve motivasyonu yüksek çalışanların olmasını sağlar.

Satış Ekipleri için Kurum Kültürünün Önemi

Kurum kültürü oluşturmayı başarmış şirketler her zaman daha yüksek çalışan verimine daha üretken ve mutlu çalışanlara sahiptir. Kurum kültürü şirketin tüm alanlarını etkiler ve genellikle başarılı ve sürdürülebilir bir işletmeye dönüşmede önemli bir faktör olur. Kurum kültürü, özünde mutlu çalışan satış ekipleri oluşmasını sağladığı için çalışma ortamı da saygılı ve keyiflidir. Çalışanlar işten memnun olduklarında ve karar verme konusunda kendilerini yetkilendirdiklerinde, yaratıcılık ve problem çözme yeteneği artar. Bu tip durumlar da müşteri ilişkilerini geliştirir, satış oranlarını yükseltir. 

Satışçılar doğası gereği rekabetçi çalışanlardır. Kurum kültürü oluşmuş şirketlerde satış ekipleri arasındaki rekabet sağlıklı, dostça rekabettir. Ekipler içerisinde saygı ve takdir temeli mevcuttur, çalışanlar başarıları için birbirlerini kutlar, bunun yanı sıra kendi başarılarını artırmak için de çabalamaya devam eder.

Oyunlaştırma ile Kurum Kültürü Oluşturun

Oyunlaştırma; şirketlere yukarıda yer alan tüm özellikleri bir arada sağlayabilecek özel çözüm araçlarından biridir. Şeffaf, anlaşılır ve net hedefleri ile satış ekiplerinin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırırken bir yandan da onlar için güven kültürü oluşturur. Şirketin stratejilerini ve hedeflerini açıkça iletmesini sağlar, bu hedeflere ilerlerken gösterdikleri başarıların takdir görmesine yardımcı olur. 

Keyifli bir oyun stratejisi hem bireysel hem de ekip içi motivasyonu yükselterek çalışanların işe ve kuruma olan bağlılığını artırır. Doğru ve etkili geri bildirimler almak, başarılarının takdir edildiğini görmek ekip ve şirket ruhu oluşturmayı sağlar bu da satışçılar arasındaki doğal rekabet iç güdüsünü artırarak şirketlerin çalışan aidiyeti yaratmasını kolaylaştırır.

Paylaşın

Yorumlar