KOBİ'ler İçin Dijitalleşme ve Önemi

Dünyanın tümü dijitalleşme yolculuğuna girmişken KOBİ'lerin bu sürece dahil olması bir seçenekten çok önemli bir gereklilik. Günümüzde özellikle pandemi dönemi sonrası yaşanan gelişim ve değişimler artık KOBİ'lerin de başta operasyonel süreçleri olmak üzere tüm süreçlerinde dijitale yatırım yapmaları gerekliliğini vurguluyor. Örneğin dijitalleşmeyi ve yenilikçiliği değişimin sürükleyicisi olarak ele alan ve bununla beraber KOBİ'ler için oyunlaştırma gibi dijitalin önemli oyuncularını yaşamlarına dahil eden küçük ve orta boyutlu işletmeler işlerini büyütme potansiyelini rakiplerine göre çok daha iyi bir şekilde artırmış oluyorlar.

KOBİ'lerin Dijitalleşme Süreci

Dijital dönüşüm küçük, orta, büyük demeden tüm şirketlerin muhakkak işleyiş biçimlerine dahil etmeleri gereken bir süreç.  İşi kolaylaştırmanın yanı sürdürülebilirliği, verimliliği, çalışan motivasyonunu ve tüm bunların beraberinde iş hacmini artırmayı sağlar. Zamandan tasarruf sağlayan daha fazla işin daha az iş gücü sayesinde gerçekleştirilmesine olanak sunan dijital dünyada KOBİ'ler bu değişim ile birlikte herhangi bir coğrafi sınıra takılmadan, satmak istedikleri ürün ve hizmeti kolayca herkese sunabilir. 

KOBİ'lerde Oyunlaştırma

Oyunlaştırma (gamification) kurumsal firmalar, büyük şirketler için geliştirilmiş bir platform değildir. Oyunlaştırma çözümlerinden hemen her ölçekteki firma, eğitim kurumu yararlanabilir. Oyun felsefesinin oyun dinamikleri ile bir araya getirilmesi ile oluşturulan ve bu özellikle oyun-dışı alanlarda, motivasyon bağlılık gibi unsurları arttırarak hedeflere daha kısa sürede ulaşmayı amaçlayan oyunlaştırma problem çözümünde de firmaların destekçisidir. Oyunlarda kullanılan seviye, rütbe, ödül gibi motive edici ve rekabete yöneltici unsurlar çalışanların motivasyonunu doğrudan artırarak işlerini içten gelen bir istekle yapabilmelerini kolaylaştırır. Oyunlaştırma sayesinde ekipler arası sosyalleşme oranı artırılır, doğal rekabet ortamı yaratılarak çalışanların hedeflerine ulaşması keyifli bir yolla sağlanır.

KOBİ'ler için de oyunlaştırma mutlaka dikkate alınması gereken bir dijital araçtır. Öncelikle oyunlaştırmadan faydalanmak için büyük bütçelere gerek yoktur. Her KOBİ kendi bütçesi dahilinde oyunlaştırma çözümlerinden yararlanarak çalışan motivasyonunu artırabilir, kendi şirketleri için en akılcı ve doğru sonucu verebilecek oyunlaştırma aktivitelerini tasarlatabilir.

Motivacraft yeni nesil oyun tabanlı performans ve eğitim çözümleri KOBİ'nizi destekler, dijital dünyaya ayak uydurabilmesi için sizlere eğlenceli ve bir o kadar etkili bir dünyanın kapısını aralar. Motivacraft'ın oyunlaitırma çözümlerinin KOBİ'lerin motivasyonunu nasıl arttırdığı ve onları nasıl daha başarılı yaptığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Paylaşın

Yorumlar