Kişisel gelişim ve oyunlaştırma

Kişisel gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir. Hedelerimize ulaştırmada bizi motive eden bir sürü teknik ve strateji içeren bir süreçtir. Başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.
Kişisel gelişim önce insanların kendisini keşfetmesiyle başlar. Dünyanın değişmesini istiyorsak eğer, önce biz değişmeliyiz. İşte oyunlaştırma da tam bu değişim sürecinde en büyük yardımcınız olabilir.

İnsanların sabit düşüncelerini değiştirmek, yeni fikirlerin kabul görmesi için ilk adımı kişinin kendisi atması gerekir. Kişisel gelişim, bireyi çok yönlü gliştirmeyi amaçlar. Ayrıca kişisel gelişim bireyde başarı ve hırs eksenini dengeler.
İnsanlar hayatları boyunca büyüyebilir, öğrenebilir ve gelişebilir. Bu sebeple haytın birçok alanına etki eder. Kişisel gelişim hem iş hem ilişki hayatında çok gerekli bir kavramdır.
Kişisel gelişimle kendisini geliştiren kişi, artık çevresiyle olan etkileşimi ve iletişimi olumlu yönden gözlle görülür bir fark oluşturur. Hatta bu kişiler çevrelerinide olumlu yönden etkiliyor.
Kişisel gelişim sıradanlıktan sıyrılmaktır. Bu da kişinin kendi olmasıyla mümkündür. Unutmayın ki; zaman çok hızlı geçiyor ve kendiiniz olmak için çok zaman yok. Johan Lavater'in de dediği gibi 'kendimizi incelersek, büyük bir güce sahip olduğumuzu; ama bunu fark edemediğimizi görürüz.'

KİŞİSEL GELİŞİMDE OYUNLAŞTIRMA
Günümüzde yetişkinler iş hayatı, kişisel gelişim, mesleki tatmin gibi ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini geliştirebilmek için formal ve informal boyutta eğitime ihtiyaç duymakta. Ancak gerekli zaman ve beklentilerini karşılayacak olan gereç, belge vs. bularak güçlük çekmektedirler.
Son yıllarda iş sektörü sürekli öğrenmeye ve şirket içi eğitimlere fazlasıyla önem vermektedir ancak, kaynakların azlığı ve zaman problemiyle karşı karşıyadır.
Yetişkinler, öğrenme ortamına gönüllü olarak gelen kişiler oldukları için, kişilere sunulan eğitim ve programların onları eğitime getiren neden ve ihtiyaçlara uygun olması gerekir.
Yetişkinler, çocuk ve gençlere göre daha gerçekçilerdir. Gördükleri eğitimin ihtiyaçlarını gidermesini beklerler. Ayrıca yetişkin bireyler bilgiyi daha çok yönlü alırlar.
Yetişkinler başka kişilerin davranışlarından rahatsız olabilirler. Bu durum yetişkinlerin eğitimine karşı daha uzak olmalarına sebep olmaktadırlar.
Özellikle zaman ve mekan gibi az kaynaklara sahip olan kişilerin eğlenmenin yanısıra mesleki ve kişisel gelişmelerini sağlamasında etkili bir yöntem olabilecek yeni platform olan oyunlaştırmanın hızla yaygınlaşması beklenmektedir.
'Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmıyoruz, oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanıyoruz.'
Oyunlaştırma olası bir durumun çözülmesi için alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.Oyunlarda oyuncuyu kendine bağlayan motivasyon ve eğlenmeyi sağlayan birçok unsur bulunmaktadır.
Ayrıca başarısızlıktan çekinme gibi çeşitli faktörlerde yine sanal ortamda sahip olunan varlık sebebiyle ortadan kalkacaktır
Oyunlaştırma kullanımı motivasyon, tutum ve akademik başarıya olumlu etki olduğu saptanmıştır. Oyunlarda yer alan puan verme, seviye atlama, ödül sistemi gibi dışsal güdüleyicilerin bireylerde içselleştiği ve bağımlılık meydana getirir.
Eğer oyun dışındaki ortamlara bu unsurlar taşınabilirse; eğlence, motivasyon ve bağlılık da taşınabilir.

ETİKETLER:

Paylaşın

Yorumlar