Danışmanın paradoksu

Danışmanın paradoksu

Kurumsal olsun veya olmasın, ister büyük ister küçük olsun her şirketteki başarının ve başarısızlığın arkasında bir kişi vardır. Bu kişi genelde patrondur. O kişi şirket kültürünü ve anayasasını belirler. Neyi yapmanın doğru veya yanlış olduğunu, hareket ve karar alma özgürlüğünün sınırlarını çizer. Hatta en sert kurallar en az konuşulanlar ve dile getirilenlerdir.

Şirkette uzun zamandır çözülemeyen bir sorunla ilgili farkındalık oluşmuştur. Danışman çağrılacaktır. Patron sorunu özetler. Denedikleri metotları, neden yapamadıklarını anlatır. Danışmanın kucağına sistematik olarak tanımlanmış, çoğu da çalışanlarla ilintili sorunu bırakır. Hem sorun hem de çözümü oldukça net gibidir. Danışman kafasında sorunun çözümünü kurgular ve işe koyulur. Derken projenin aşamaları geçildikçe iş berraklaşır. Çalışanlarla aynı kaderi paylaşmaya başlar. Danışman hep aynı yere duvara vurup vurup geri dönmeye başlar. Sorunun çözülememesinin gerçek nedeni patrondur. Şirketteki tüm başarılı ve iyi şeylerin arkasındaki patron doğal olarak sorunun doğal çözümünün önüne çıkan engeldir.

Bu aslında insana dair temel bir varsayıma dayanır: Herkes güçlü ve zayıf yanlarıyla bir bütündür. Patron şirketi bir arada tutmuş, büyütmüştür. Bunu da yalnızca aldığı değil almadığı kararlarla da yapmıştır. Patron yalnızca doğru ve güçlü yanlarıyla yönetemez. Kendi kavrayışı, risk anlayışı ve zayıflıklarıyla da sınırlanmıştır. İşte bu nedenle şirketini belirli bir noktaya getiren patronlar (özellikle de kurucu patronlar) açılım yapmakta ve şirketi bambaşka noktaya taşımakta başarısız olurlar. Bugüne kadar aldığı kararlar ve savunduğu prensipleri gözden geçirmesi ve değiştirmesi gerekir. Ama düşünce ve inançlarını artık kişiliğinin bir parçası olarak gördüğü için bu artık imkansızdır.

Danışmanın paradoksu buradadır: Düzelt veya çöz diye işe alındığı durumlarda esas çözmesi ve düzeltmesi gereken patronun kendisidir. Bu noktada danışmanın başarısını belirleyen tek kriter patronu etkileme ve değiştirebilme gücüdür. Bu ise “işi veya çözümü bilmek”ten çok farklı bir şeydir.

ETİKETLER:

Yorumlar