Hedef Olmadan Oyunlaştırma Olmaz

Bir an için gözlerinizi kapatıp tüm hayatınızı nasıl yaşadığınızı düşünün. Yaptığınız her bir eylem, aldığınız her bir karar bir amaca yöneliktir. Yaşamak başlı başına bir amaçken yaşam içerisinde karşılaşılan her bir olay içimizde temel dürtüler uyandırarak bizi harekete geçirir. Başarıya ulaşmış her bir işin arkasında bir hedef ve bu hedefe ulaşma süreci içerisinde meydana gelen çaba yatar. Oyunlaştırma da aynı böyledir ve oyunlaştırma ile çıkılan her bir yolculuğun başarılı bir sona ulaşabilmesi için merkezini hedeflerin oluşturması gerekir.

Oyunlaştırmada Hedef Neden Önemli?

Oyunlaştırma programlarını tek tek ele aldığınızda her bir program kendince benzersiz bir deneyim sunar. Ancak oyunlaştırma tabanlı bir programın başarıya ulaşabilmesi için ''hedef'' faktörünü önceliğine almak katılımcıların sürece olan bağlılığını, katılım oranını ve motivasyonu artırmak için önemli bir noktadır. Hedef; oyunlaştırma programının varlığını katılımcılara net bir şekilde sunabilir. Bu durum ise şirketlerin, hedefi doğru bir şekilde anlayan katılımcılarının oyun süreci içerisinde gösterdiği çabalar sonucu meydana gelen etkinliklerini doğru bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur.

Yalnızca oyun mekanikleri ile süslenmiş bir oyunlaştırma programı, oyunlaştırmanın temel faydalarının kullanıcıya doğru bir şekilde iletilebilmesini engeller. Herhangi bir iş hedefi verilmeden hazırlanmış yalnızca rozetler, liderlik tabloları, seviyeler, görsel aktiviteler gibi oyun mekaniklerinden oluşan programlar katılım ve sadakati motive etmek için tek başına yeterli değildir. Oyun mekaniği işin eğlenceli kısmını oluşturur; oyunlaştırmanın gelişmesi ve sürecin bir anlam kazanabilmesi için merkeze mutlaka hedef alınmalıdır.

Oyunlaştırmada hedef kurgulanırken, programın neden kullanılmak istediğini açık olarak belirlemelidir. Daha fazla satış mı sağlanmak isteniyor? Uzaktan çalışma döneminde motivasyon artışı mı planlanıyor? Yeni süreçlere adaptasyon ya da çalışan bağlılığı mı hedefleniyor? Oyunlaştırmada hedefleri belirlemek, süreçten beklenen faaliyetleri doğru zamanda ve doğru teşvik ile alabilmenin önünü açacaktır. Hedefleri bilmek; hedef kitleyi belirlemeyi, hedef kitlenin hedefe ulaşabilmek için hangi faaliyetleri tamamlaması gerektiğini ve gerçekleştirilen faaliyetlerin nasıl ölçümleneceğini tanımlamayı kolaylaştırır. Kısacası doğru hedef ve buna bağlı olarak hedef kitleyi merkezine alarak oluşturulmuş bir oyunlaştırma platformu performans yönetiminde kalıcı sonuçlar sağlayacak, potansiyeli ortaya çıkararak katılımcı verimliliğini artırmayı sağlayacaktır.

Paylaşın

Yorumlar