Çalışan Bağlılığını Artırmanın Yolları

Çalışan bağlılığı; çalışanların bireysel hedef ve menfaatlerinin çalıştıkları yerin amaç ve menfaatleri ile uyumlu olma sürecidir. Bir çalışanın işi ile olan bağı, işyerindeki doyum ve tatmin algısı ne kadar kuvvetliyse motivasyon ve verimi de o kadar yüksek olacaktır. Çalışan bağlılığı yüksek şirketler zaman ve iş gücü kaybı yaşamadan hedeflerine daha kolay ulaşabilir. Tüm bu sebepler yüzünden şirket yöneticilerinin ve insan kaynakları departmanlarının en önemli sorumluluklarından ve amaçlarından biri çalışanların bağlılığını ve motivasyonlarını arttıracak çözümler üretmek olmalıdır. Peki çalışan bağlılığı nasıl artırılır?

Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

1 . Onları Tanıyın

Çalıştığınız insanları hem bireysel hem de iş anlamında tanımadığınız sürece onlarla şirket arasında bir bağ oluşturabilmeniz oldukça zordur. Her çalışan için motivasyon kaynağı farklıdır. Bir kişi sağlıklı iletişim süreçleri ile motive olabiliyorken bir diğeri övgü almakla motive olabilir. Ekibinizin her bir üyesini ayrı ayrı tanımak, kimin hangi konuda ne gibi motivasyon kaynaklarına ihtiyacı olduğunu bilmek onların kendilerini önemli ve değerli hissetmelerini sağlayacak ve bağ kuvvetini artıracaktır.

2 . Takdir Edin

Küçük ya da büyük olsun fark etmez, herkes başarıları karşısında takdir edilmek ister. Özellikle iş dünyasında çalışanlarınızı başarı ve katkıları için takdir etmek, övmek ve ödüllendirmek onların şirket ile olan güven bağının artmasına yardımcı olduğu gibi kendilerini takımın önemli bir parçası olarak görmelerini sağlar. Yönetim tarafından çalışanlara açıkça yapılan takdirler diğer çalışanlara da ilham verir.

3 . Hedefleri Paylaşın

Çalışanların şirket hedeflerini açık ve net bir şekilde bilmeleri, ortak hedef duygusu yaratır ve çalışanların şirketin parçası olduğunu düşünmesini sağlar. Çalışanları sadece görev dağılımında değil şirketin orta ve uzun vadedeki hedef ve amaçları konusunda da bilgilendirmek kurum kültürünün gelişimine katkı sağlar.

4. Görüş ve Önerileri Değerlendirin

Çalışan bağlılığını artırmanın bir diğer yolu da onların görüş ve önerilerini almak, tavsiyelerini dinlemektir. Hedefler, süreçler, gelecek projeleri hakkında çalışanların da fikirlerinin dinlenmesi onlara ve kararlarına verilen değeri gösterir. Değer gördüğünü bilmek ve kendisine güvenildiğini hissetmek bağlılığın ve motivasyonun en önemli koşuludur. Aynı şekilde çalışanların da performansları hakkında yöneticilerinden geri bildirim almaları kendilerini geliştirmelerini, performanslarını iyileştirmelerini beraberinde şirkete olan bağ duyusunu güçlendirmelerini sağlar.

Oyunlaştırma ile Çalışan Bağlılığınızı Artırın

Oyunlaştırma yukarıda yer alan ve daha sayamadığımız birçok yöntemi içerisinde barındıran yeni nesil bir çalışan bağlılığını artırma yöntemidir. Oyunlaştırma içerisinde kullanılan oyun dinamikleri çalışanların daha verimli, daha yüksek performansa sahip olmalarını sağlarken bir yandan da onların çalıştıkları şirket ile olan bağlarını kuvvetlendirir, şirket kültürü oluşturmanın önünü açar. Oyunlaştırma çalışanların bağ ve motivasyonunu artırmak için kullanılabilecek en doğru araçtır. Oyunlaştırma ve çalışan bağlılığına olan olumlu etkileri hakkında daha fazla bilgi ve detay almak istiyorsanız ekibimiz ile iletişime geçebilir ve şirketiniz için özel olarak tasarlanmış oyunlaştırma çözümlerimizi inceleyebilirsiniz.

Paylaşın

Yorumlar