Bilinir/Görünür Olmanın Satış Takımı Başarısındaki Etkileri

Başarıları takdir etmek, bunların görünür ve tüm ekip tarafından bilinir olmasını sağlamak başarılı ve sağlıklı bir satış ekibinin önemi bir parçasıdır. Motivasyon ve motivasyonun sürdürülebilirliğini sağlamak satış ekipleri için kilit bir konu olduğundan işe duyulan motivasyon ne kadar yüksekse ekibin başarılı olma oranı da o derece artar. 

Takdir programları da çalışan bağlılığını ve motivasyonunu sağlamada kullanılabilecek en etkili programlar arasında yer alır. Satış ekipleri için oyunlaştırma ise bu takdir programları arasında kullanılabilecek yeni nesil için uyumlu, etkileşimi yüksek en etkili programdır.

Görünür ve Bilinir Olmanın Avantajları

Satış ekiplerinde yalnızca en başarılıların değil tüm ekibin herkesçe bilinerek tanınması, küçük de olsa tüm katkıların takdir edilmesi ekip bütünlüğünü korumanın önemli yollarından biridir. Birçok şirket yalnızca en başarılıyı ön plana alarak ekibin diğer üyelerini göz ardı edebilir bu da ekibin diğer üyelerinin bağlılık duyusunu azaltarak genel motivasyonlarında düşüşe yol açar. Satış ekiplerinde seviye gözetmeden tüm ekibin takdir edilerek yönetildiği süreçler hem ekip başarısını hem de şirket başarısını artırır. Mutlu çalışanlar daha iyi performans gösterir, daha çok çalışır ve çalışma ortamına daha fazla katkıda bulunmak ister. Çalışanlarınızı tanımak, onları ve çalışmalarını takip ettiğinizi onlara hissettirmek etkili bir çalışma kültürü oluşturmanın sırrıdır. 

Yani kısacası kurumsal kültürünüzü güçlendirmenin en etkili yolu yalnızca en çok satış yapanlarınızın değil tüm satış ekibinizin tanınır ve bilinir olmasının önünü açmaktadır.

Satış Ekibinizi Oyunlaştırma ile Güçlendirin

Oyunlaştırma farklı oyun dinamikleri ile ekiplerdeki belirli kişilerin değil hemen herkesin katkı sağladığı, bağlılık ve motivasyon gösterdiği süreçler yaratma kurgusu ile tasarlanır. Katılımcıların takdir edilmesini sağlamak, bunu tüm ekip tarafından bilinir yapmak ve sonucunda ödüllendirme mekanizmaları ile çalışanları teşvik etmek oyunlaştırmanın en önemli özelliklerindendir. 

Ödül ve seviye atlamalar, rozetler, tüm ekibin görebileceği anında geri bildirimler satış ekibini desteklemek ve küçük büyük fark etmeksizin zaferlerini bilinir kılmak onların hedeflerine daha fazla odaklanmalarını sağlar. Satış ekipleri için takdir kültürü oluşturmak çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırmak için en önemli koşullar arasındadır. Oyunlaştırma da satış ekiplerine özel olarak kurgulanmış oyun dinamikleri ile bunu sağlayarak tüm ekibin birbirini tanımasını, keyifli araçları sayesinde ekip genelinde eğlenceli bir atmosfer yaratmayı ve sosyalleşmeyi teşvik eder. Tüm bu özellikler ise daha iyi bir şirket kültürü, daha mutlu çalışanlar ve nihayetinde daha fazla ciro ve satışa yol açarak şirketin hedeflerini çok daha kısa sürede ulaşmasını kolaylaştırır.

Paylaşın

Yorumlar