Ar-Ge Ekiplerinde Oyunlaştırma ve Önemi

Günümüz teknoloji dünyasında işletmelerin yaşayabileceği en büyük sorunlardan biri değişime ayak uyduramamak, yenilikçi ürün ve hizmetleri çalışma anlayışına adapte edemeyerek çağın gerisinde kalmaktır. Bu tip süreçleri doğru yönetebilmek ancak başarılı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile mümkün, bu yüzden AR-Ge ekipleri şirketlerin en önemli departmanları arasında yer alır ve bu departmanların motivasyon ve bağlılığı yüksek ekiplerle yönetilmesi son derece önem taşır. Oyunlaştırma Ar-Ge projelerinde başarıyı getiren faktörlerden biri olmakla birlikte gerçek zamanlı ölçümler ile ekibin motivasyonunu artıran önemli bir çözüm aracıdır.

Oyunlaştırmanın Ar-Ge Ekipleri İçin Önemi

Çalışan motivasyonu ve bağlılığı şirketler için en önemli konulardan biri. Çalışanlar şirkete ve yaptıkları işe verdikleri fiziksel ve duygusal emeğin karşılığını aldıklarında hem iş yerine hem de işlerine olan motivasyon ve bağlılıklarını artırır. Bunun tam tersi yaşandığında ise işten soğuma, duyarsızlık, tükenmişlik gibi olumsuzluklar yaşanabilir. 

Oyunlaştırma sahip olduğu dinamikler ve modüller sayesinde çalışanların ekip içi sosyal ilişkilerini yürüterek, başkaları ile birlikte etkili ve verimli bir şekilde çalışabilmek, kendini geliştirmek, başarma isteği ile sürekli ilerleme sağlamak, daha iyi olmak için çabalamak, hedefe ulaşmaya çalışmak gibi güdülerini güçlendirir. Bu durum Ar-Ge ekipleri için de geçerlidir. Günümüzde Ar-Ge çalışmaları diğer çalışanlarla birlikte ve yüksek etkileşim içinde yürütülmektedir ve Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin yapı ve süreçleri diğer şirketlerden farklılık gösterebileceği için bu şirketlerin Ar-Ge verimliliğine ve performansına hassas yaklaşarak, buna yönelik ekstra çalışmalar yapması gerekebilir.

Ar-Ge için oyunlaştırma; Ar-Ge ekiplerinin başarısını etkileyen faktörlerin anlaşılması ve bu sayede ekiplerin performansının artırılmasını sağlar. Anında geri bildirim, özgün puanlandırma sistemi,  test ve pop-quizler, sosyalleşme modülleri, dostane rekabeti teşvik eden yarışma ve oyunları ile Ar-Ge ekiplerinin başarısını olumlu etkileyerek, ekiplerin motivasyon ve bağlılığını artırır. Oyunlaştırmadan faydalanan AR-Ge ekiplerinin takım algısı, içsel motivasyon ve öğrenme yönelimi artar, çalışanların sosyal ve duygusal yetenekleri ortaya çıkarak iş süreçlerindeki performansını ve çıktılarını iyileştirir.

Paylaşın

Yorumlar